В София има интересни и ценни пространства, които видимо са по-скоро в тежест на техните стопани. Такива са парк Камбаните и археологическия парк Западна порта. Грижата за такива места често се изчерпва с тяхното почистване, косене и охрана. Няма целенасочени планове и конкретни действия за превръщането им в целогодишни места за привличане на посетители, организиране на културни събития и използването им за изграждане на по-добър имидж на града.

Ще работим над това парк Камбаните да се превърне в детски творчески парк и притегателна зона за посетителите на София. 

В парка ще се създадат условия за практикуване и демонстрации на арт-занаяти и изкуства в различни работилници. Ще се организират събития, свързани с различни празници и традиции на народите по света с послание за мир и духовно развитие, каквато е оригиналната идея за създаването на парка и монумента. Те ще позволяват на децата да се социализират, да бъдат ангажирани и привлечени от различни активности, да открият нови възможности за забавление и комуникация, различни от телефон и интернет.

В зоната на Западната порта на Сердика ще инициираме създаване на мултимедийно представяне на историята на Сердика, Средец и София 

чрез триизмерни визуализации, светлинни ефекти и звук. Пространството ще се превърне в своеобразен портал за пътуване във времето.