Нашето предложение за построяването на 20 монтажни паркинга за решаване на проблема с паркирането в кварталите не е единственото. Успореден процес за търсене на нови места за строителството на монтажни паркинги е също част от нашата програма. Докато тече строителството при вече намерените удобни места, ще започнат и процеси по отчуждаване, разработване на нови подробни устройствени планове и всички необходими процедури за имоти, където могат да бъдат изградени нови паркинги.

Нашият екип набеляза 47 имота за изграждане на допълнителни монтажни паркинги с капацитет над 17 000 паркоместа.

С постоянен процес по строителство и търсене на нови места за паркиране, искаме да покажем, че проблемите на София не трябва да се решават само в рамките на един мандат. Всеки управляващ трябва да подготвя града за предстоящите нужди и проблеми в бъдещото, да задава качествена визия и да оставя добра основа, откъдето следващите управници да продължат.

В плана за устойчива градска мобилност за 2021–2025 г. и за периода 2026–2035 г. е заложено изграждането на 15 паркинга с общ капацитет 4750 паркоместа. Повечето от тях са буферни паркинги при станциите на метрото, като някои представляват разширение на съществуващи, а други са при новите спирки на метрото. Тяхното финансиране е по европейски проекти и нашият екип ще действа за тяхното осъществяване в срок.