Защо влизам в битката за София?

Винаги съм бил силно граждански активен, като през последните години като част от Спаси София съм участвал в различни инициативи, свързани с опазването на парковете и междублоковите пространства в София, чистотата, борбата с опорочените поръчки и „ремонта на ремонта“.
Винаги съм имал ангажираност в посока защита на правата на човека, в това число защита правата на малцинствени групи в обществото. Като общински съветник ще продължавам да работя за равноправие и създаване на приемаща среда за всички, включително и по-достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Какво искам да променя?

  • Ще работя за подобряване процеса на местно нормотворчество в посока приеманите подзаконови нормативни актове да не бъдат отменяни от съда и да отговарят на актуалните потребности на града.
  • Моя цел е подобряване на контрола върху различни дейности на територията на Столична община, в това число в посока реформиране на Столичен инспекторат като ефективна контролна институция.
  • София трябва да бъде партньор на коректния бизнес чрез модернизиране на нормативната уредба и предоставяне на по-добри административни услуги.

Кой съм аз…

Работил съм като експерт в Комисия за защита на конкуренцията, където съм участвал в изготвянето на проекта на действащия Закон за защита на конкуренцията. След това професионалния ми опит продължи като директор в Комисия за регулиране на съобщенията, където съм участвал в ръководството на първите в България пазарни анализи, развили конкуренцията на телекомуникационните пазари. От началото на 2010 г. съм адвокат, предимно в сферата на защитата на конкуренцията, регулаторното съответствие, защита на потребителите. Към момента ръководя практиката по Защита на конкуренцията и регулации в адвокатската кантора, в която съм съдружник.

Обичам животните и се грижа за няколко, като съм непримирим противник на всякакви форми на насилие над хора и животни. В свободното си време се занимавам с любителски спорт, включително участие на маратони и планински ултрамаратони, колоездене, туризъм, ски.