България е сред малкото страни от разпадналия се Източен блок, допуснали грешката да формулират реституцията на колективизираната по времето на комунизма земя като безсрочна. Повечето бивши социалистически държави като Чехия, Латвия и Румъния са поставили ясен срок от 5 до 10 години, след който всяка нереституирана земя остава държавна или общинска собственост. В момента стотици декари на територията на Столичната община са неактувани и се водят “ничия земя”, макар стопанисвани от нея. Несигурността у общинските институции дали утре тези имоти няма да бъдат реституирани, в комбинация с безкрайния срок, отваря вратата за сериозни спекулации, корупция и незаконосъобразни възстановявания, ощетяващи обществото.

Ще предложим на Народното събрание да разгледа законодателни промени, чрез които всички непотърсени досега терени, за които съществуват кадастрални планове, предхождащи 1948 г., да се актуват като общинска публична собственост, с която да се обезпечават нуждите за изграждане на инфраструктура, училища, детски градини и т.н.

Ще потърсим правата на Столичната община в съда и ще изискаме възстановяването на терени като общинска собственост за всички очевидно незаконосъобразни реституции. 

Пример за такива са реституцията на речното корито и самото водно течение на Боянска река в ж.к. Манастирски ливади-изток, които законът ясно дефинира като изключителна държавна и общинска публична собственост и реституциите в Южен парк, които са извършени, въпреки че имотите се намират в изградена паркова среда.