Mijnwater в Хеерлен, Холандия е първата „минна геотермална централа“ в света. Достъпът до голяма система за съхранение на енергия ѝ дава определени предимства и през 2012 г. мрежата е надградена и е започнала да функционира, покривайки изискванията за пета генерация. През 2020 г. е доставила енергия на над 400 жилищни сгради и 250 000 м2 бизнес площи.

Съществува изцяло нова концепция на децентрализирана мрежа, която позволява едновременно отопление и охлаждане за абонатите, като всеки потребител на отопление допринася към охлаждащия кръг и обратното. Това е така наречената „пета генерация“ нискотемпературна топлофикационна мрежа. Загубите в този вид системи са около 2%, в сравнение с 19% средногодишни загуби на мрежата на София днес.

Ще насочим усилия към децентрализиране и автономност на производството. Ще работим в посока изграждане на топлофикационни мрежи с нищожни загуби и пластмасови тръби, които не корозират с времето, чрез изграждане на пилотна нискотемпературна мрежа от последна генерация в топлорайон „Орландовци“, а в последствие и в останалите райони.

Поетапното разделяне и децентрализация на мрежата с обособяване на локални източници на топлинна енергия ще е ключова политика за ресора.  По този начин ще обособим разклоненията на топлофикационната мрежа в децентрализирани мрежи с възможност за обмен на енергия с основната мрежа. Предвид че наш основен приоритет е инвестицията в кварталите и подобряване на средата им, ще работим усилено над изграждането на съвременни топлофикационни мрежи в тях.

Ще насърчаваме инвестиции в изграждането на локални децентрализирани мрежи. С информационни кампании и улеснен достъп до административни и технически услуги, целим да запознаем инвеститорите с предимствата на съвременните топлофикационни технологии

Друг начин за децентрализация е оползотворяването на отпадна топлина от термопомпи и климатични системи на големите търговски обекти. Тази енергия в момента не може да бъде оползотворена от високотемпературната топлофикационна мрежа, тъй като е с по-ниски параметри, но сумарно енергията, която се изхвърля за охлаждане на помещения, складове и фризери, има сериозен потенциал да допълни потреблението.

Не на последно място, оползотворяването на отпадна индустриална топлинна енергия също ще е част от визията за развитие на дружеството. Индустрии като стъкло, металопреработвателните компании и др. изхвърлят голяма част от отпадната топлина на техните производствени процеси. Някои от най-големите подобни компании, опериращи в рамките на София, са в непосредствена близост до мрежата на „Топлофикация“ и тяхната отпадна топлина може да се използва от дружеството.