Желанието ни е София да има своя отличаваща я идентичност, която освен модерно онлайн присъствие, атрактивен потребителски интерфейс и работеща маркетингова стратегия, да надгради и развие и по-традиционните градски символи.

Ще изменим Наредбата за символиката и отличията на Столична община, за да може градските отличия да са напълно съобразени с градския бранд.

Искаме да отворим за дискусия и оформлението на общинското знаме. Днес то е градският герб върху небесносиньо поле. София е сред малкото европейски столици, чието знаме не отговаря на вексилологическите традиции и вярваме, че ново знаме, отразяващо историята и значението на София, може да стане достоен нов градски символ.

Ще привлечем експерти от Българското хералдическо и вексилоложко общество, с които да изработим и представим пред софиянци различни варианти на ново общинско знаме.