Основната цел на Спешната помощ е да е навременна. 

Затова предлагаме дейността на центъра по спешна медицинска помощ (ЦСМП) в столицата да се зонира според броя жители на отделните райони и възможността те да бъдат обслужени в най-кратък срок. 

Предлагаме във всяка зона на покритие да се разкрие филиал на ЦСМП с базирани в него екипи и линейки, които да отговарят на сигнали предимно от своя район. Столична община може и трябва да заеме активна роля в този процес и заедно с Министерство на здравеопазването да осигури кадровото обезпечаване на този процес и да изгради в най-кратки срокове тези центрове. Това е една от първите стъпки към постигане на по-високо качество на спешната помощ в града, а това от своя страна драматично ще повиши преживяемостта на пациентите със спешни състояния. Кратките разстояния между регионалния филиал на ЦСМП и хората ще направи спешната помощ наистина навременна, а оптимизираните маршрути на линейките ще направят градската среда по-екологична и безопасна.