Северните части на градския център все още пазят духа на Стара София. За съжаление обаче зоната е крайно неподдържана и инфраструктурата е в много тежко състояние. Управляващите Столична община не виждат потенциала на тези квартали и игнорират техните проблеми. В същото време Пловдив демонстрира колко успешно може да е възвръщането към живот на такива зони, инвестира в преобразяването им в пешеходни пространства и ги превръща в актив и основа за сериозно икономическо развитие. Неслучайно Капанът е притегателен център за туристи, както чуждестранни, така и от България. Зоната е изцяло реновирана с подходящи материали, запазващи духа на старата архитектура, запазен е човешкият мащаб и е изградена мрежа от свързани пешеходни улици.

София ще получи своя емблематична пешеходна зона по подобие на Капана в Пловдив и Скадарлия в Белград

Като част от плана ни за обновяване и опазване на старите квартали и историческия център, ще работим с гражданите, живущите и с организации като КвАРТал, които от години се борят да съживят зоната на север от бул. Княз Александър Дондуков –  между Женския пазар и ул. Георги С. Раковски. Ще разработим дългосрочен план за последователен цялостен ремонт на улиците в района, като част от тях ще бъдат споделени за подобряване на градските условия за пешеходци и велосипедисти, а друга – ще е изцяло пешеходна. Ще ремонтираме и разширим пространството пред една от най-красивите софийски църкви –  Св. Параскева, превръщайки го не само в приятно място за живущите, но и част от туристическия маршрут на столицата.

С тези комплексни мерки целим превръщането на историческите квартали в подредено, оживено и приятно място и за софиянци, и за туристи, запазвайки автентичния дух и богато архитектурно наследство. Обновяването на старите квартали, реконструкцията на улици, публични пространства и паркова среда ще привлекат повече пешеходци, стимулиращи малкия местен бизнес. За подобряването на достъпа, ще въведем нови довеждащи линии, обслужвани със закупените електробуси.

Обновени и осъвременени, старите квартали ще заемат полагащото им се място  в туристическата карта и културна програма на София.