Действащият в момента център за енергийна ефективност София (ЦЕЕС) е с изключително орязани функции. 

Капацитетът му може да се развие, така че да изпълнява функциите на „едно гише“ (от англ. one-stop-shop) за енергийна ефективност. 

По този начин ще изградим достатъчен капацитет за разнообразни услуги и дейности съвместно с местния бизнес. Освен това, така ще се намали административната тежест при кандидатстване по програми за енергийна ефективност, тъй като услугите ще са електронни, а проверки ще се правят по служебен път. 

Всичко това ще върви ръка за ръка с увеличаване на осведомеността чрез информационни кампании и консултации за възможностите за кандидатстване за общинските програми за енергийна ефективност.