Излизането от трудовия пазар не трябва да води до изключване от обществения живот, а на практика високите цени, недостъпната градска среда и недобре организираният градски транспорт водят точно до това. Самотата и характерните за остаряването заболявания са двата основни фактора за влошаване качеството на живот на възрастните хора. Пенсионната възраст би трябвало да е време за заслужена почивка, затова ще обърнем повече внимание на пенсионерските клубове в кварталите, като ги ремонтираме и създадем нужната обстановка за социализация и разнообразни дейности.  Също така ще насърчим връзката между детските градини, резидентните услуги за деца, студентските клубове и пенсионерите, подпомагайки междупоколенческия диалог.

Освен предоставяне на помещение, през Дирекция „Социално подпомагане“ ще договаряме групови отстъпки за членовете им за спортни занимания, различни спа и рехабилитационни терапии, театрални постановки, кинопрожекции и т.н. Съвместно с Българския туристически съюз, ще им осигурим разнообразни пакети за подходящи екскурзии и организирани разходки.

С преференциално договаряне на различните възможности, членството в пенсионерските клубове ще работи също като популярни услуги от вида на MultiSport. Така себестойността на всяка налична дейност значително се понижава и става достъпна за възрастните хора с фиксирани доходи, а посещенията и ползването на всички услуги в общинските галерии, музеи, балнеологични и спортни центрове ще останат безплатни. Това на свой ред ще позволи по-дейно участие на многократно повече хора. Всеки новопенсионирал се софиянец ще получава специална клубна карта в деня на своето пенсиониране и при желание ще може да я активира в кварталния пенсионерски клуб.