София е икономически център не само в страната, но и на Балканите. Със своето местоположение, квалифицирана работна сила и растяща предприемаческа общност, градът има огромен потенциал да се превърне в център за иновации и индустрии с висока добавена стойност.

Нашата стратегия за икономическо развитие цели подобряване на инвестиционния климат на София чрез:

  • подобряване на инфраструктурата;
  • борба с корупцията и прозрачно управление;
  • разработване на финансови стимули за инвеститори в приоритетните сектори.

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на икономиката и привличането на инвестиции. 

Ще подобрим инфраструктурата на София, като инвестираме в транспортната мрежа, водоснабдяването, канализацията и общите обществени пространства. Това ще създаде благоприятни условия за инвестиции и ще помогне за развитието на бизнеса.

Корупцията вирее там, където администрацията е неефективна и допуска достатъчно хаос, зад който тя да се скрие. Това отблъсква инвеститори. Строгият контрол, прозрачността и обективните правила за управление на процесите са най-мощните инструменти, които една антикорупционна политика трябва да използва. Инвеститорите и гражданите търсят стабилност и яснота в управлението на държавата и органите на местната власт. Затова ще въведем прозрачно и дигитално управление, което да дава яснота на предприемачите относно бизнес възможностите, които градът може да предложи. Това ще ги увери, че техните инвестиции ще бъдат защитени и ще могат да се развиват в сигурна и стабилна среда.

Инвеститорите са склонни да инвестират в сектори, където могат да получат възвръщаемост на инвестициите си. Затова, за да се привлекат повече инвестиции, от Спаси София ще разработим финансови стимули за инвеститорите в приоритетните сектори посредством предоставяне на данъчни облекчения и други инициативи.