Здравето е отговорност към всички възрастови групи. Ние предвиждаме грижа за всички. 

За бебетата

По примера на много европейски градове ще изработим собствена програма на Столичната община като комплимент към семействата с новородени. Всяко семейство с новородено бебе, регистрирано на територията на общината, ще получава заедно с акта за раждане „бебешка кутия“ с продукти от първа необходимост за майката и бебето в първите месеци след раждането, включително и информационни материали със съвети и препоръки от водещи български педиатри.

За родителите

Предвиждаме общинска програма за финансово стимулиране на образованата раждаемост на територията на Столична община, за семействата, в които поне единият родител е с висше образование, при раждане, осиновяване и отглеждане на дете, като тя нараства стъпаловидно в зависимост от образователния ценз на родителите и за всяко следващо дете. Също така, предлагаме създаването на общинска програма „Училище за родители“ към общинските АГ болници, в която родителите, очакващи първо дете, да добият основни познания за собствените си нужди и нуждите на новороденото в първата година след раждането. Там те ще получават и практични съвети за ежедневието на родител, както и информация за правата и задълженията им.

За малките деца 

Предвиждаме създаването на общинска програма за цялостна и безплатна дентална профилактика на децата в детските градини и ясли, както и предучилищни групи. Също така, съвместно със столичните училища, разполагащи с вътрешни спортни салони, и Министерство на образованието и науката, ще изработим програма за „свободна“ гимнастика за най-малките, където децата до 6 г., придружавани от родителите, ще могат в следучебно време свободно да играят в училищните салони.

За учениците

За подрастващите е от изключителна важност в тази възраст да изградят здравословни навици на живот. Искаме на територията на Столична община да бъде забранена външната реклама на тютюневи изделия и хазарт, включително продуктовото позициониране и скритата реклама. Ще предложим ограничаване работата на заведения с хазартни услуги в близост до училища, както и отказ за издаване на лицензи за продажба на тютюневи изделия и алкохол в търговски заведения в непосредствена близост до училищата, с изключение на тези, чието работно време е извън дневните часове на обучение.

За студентите

Последното нещо, за което мисли един млад и здрав студент редовна форма на обучение, идвайки в София, е за семеен лекар. Те обаче са длъжни да имат такъв, регистрирайки се в столицата. Поради факта, че една голяма част от студентите в София живеят в кв. Студентски град, предвиждаме специално в т.нар. Студентска поликлиника създаване на практика на общопрактикуващ лекар и амбулатория, работеща преференциално със студенти.

За хората в зряла възраст 

Най-важното за един зает човек в зряла възраст е това да може бързо и ефикасно да си свърши работата. Поради тази причина предвиждаме цялостна, но поетапна дигитализация на ДКЦ-тата, която да прекрати практиката на чакане с часове пред кабинетите на семейните лекари. Крайно време е общината да започне да цени времето на работещите хора.

За възрастните

Предлагаме създаване на общинска програма за медицински и социален патронаж, която подпомага възрастни хора и хора в неравностойно положение с грижи от медицинско и социално естество. Предвиждаме и обособяването на социални клубове за реинтеграция на десоциализирани и изолирани възрастни хора, както и такива за подобряване на психичното им здраве.