За да се справим с недостига на места в детските градини е нужен нов подход, който се базира както на традиционния модел на общински детски градини и ясли, така и на засилване на ролята на филиалите, алтернативните форми на дневна грижа (родителски кооперативи) и разширяването на програмата за финансово подпомагане на домакинствата с неприети в детски градини деца.

В опит да намали недостига на места в общинските детски заведения, Столична община въведе механизъм за финансово компенсиране, но към момента стойността на месечната подкрепа е малко над 400 лв – сума, крайно недостатъчна за покриване на средната такса в частно заведение, която е около 1000 лв. Средствата за компенсация се осигуряват от държавния, а не от столичния бюджет, но разходването им може да е значително по-ефективно. Дори и с допълнителни средства, пред некласираните домакинства остава трудността да намерят място за своето дете.

Ще направим анализ на възможността частни детски градини и ясли и родителски кооперативи да участват в общоградското класиране срещу директно финансиране от осигурената субсидия.

Целим тази програма да се прилага приоритетно за районите, в които недостигът е най-остър и през икономии от мащаба, общината може да осигури бързо и повече места, отколкото родителите могат да договорят сами.

Като първа стъпка ще улесним процедурата за кандидатстване за финансирането, като вместо децата да се декларират като „неприети“, ще надградим системата за кандидатстване с функция автоматично да предлага компенсацията за некласираните деца. Така родителите биха получавали своите компенсации без нуждата да доказват „обстоятелства“. Сама по себе си компенсацията не решава цялостния проблем с недостига на места, а само подпомага финансово семействата. За да се покрият напълно средствата за такси за частни детски заведения за всички неприети деца, Столичната община трябва да защити пред държавата искане за допълнителни 38 милиона лева годишно, които допълнително да се пренасочат към намаляване на негостига.