Прякото участие на софиянци в управлението на града ни е не само добър генератор на идеи, но и най-ефективната мярка за контрол над управляващите. Включването на гражданите в процеса на вземане на решения осигурява възможност за излагане и възприемане на конструктивни алтернативни предложения и най-вече – изходни данни, нужни за адекватно управление. В Наредбата, регламентираща реда за провеждане на обществени обсъждания, не без помощта и настояването на неправителствени организации, включително Спаси София, вече има задължение да се обсъждат заданията за големите устройствени процедури – подробни устройствени планове, мащабни реконструкции и т.н.

Това обаче не е достатъчно – за ефективното използване на потенциала на софиянци да предлагат правилните решения за града, Столичната община трябва да подпомага и насърчава участието им в процеса, организирането им в добре функциониращи общности, говорещи с един глас пред управниците, чиято заплата плащат.

Ангажираме се да разширим възможностите за предварителен граждански контрол на вземаните от общинските власти решения, 

като осигурим качествени обществени обсъждания и консултации на предложенията за нормативни актове и градоустройствени мерки. Обществените обсъждания и консултации ще отговарят не само на буквата, но и на духа на цялата нормативна уредба. Ще пресечем практиката на формално проведени обществени обсъждания, чрез които само да се имитира пряко гражданско участие в управлението.

Насърчаване на гражданската самоинициативност

Законът за управление на етажната собственост регламентира отношенията между собствениците в многофамилните сгради, жилищните блокове и жилищните кооперации. В кварталите, където повечето сгради са еднофамилни къщи обаче, отсъства каквато и да е организация на собствениците, помагаща им да планират развитието на квартала си заедно.

Изграждането на собственически асоциации е добър механизъм за координация между хората и общината.

Столичната община може да насърчава създаването им като организира локални обществени консултации, засягащи определени части от кварталите и поощрявайки жителите им да се организират. Така собствениците на имоти ще имат повече увереност да говорят, както и ще имат механизъм да се консултират помежду си и да излизат с обща позиция по въпроси, касаещи развитието на кварталите им. Не на последно място – ще могат да дефинират собствени правила за това как да управляват имотите си.

Всички искаме да живеем в красив и подреден град и искаме публичните пространства да са функционални и модерни. Работа на общината е да отговори на тези ни очаквания, като поощрява нас, гражданите, да го правим и поддържаме такъв. За това не е необходима административна или каквато и да е друга реформа, а достатъчно диалогична администрация, която третира собствениците на имоти като достойни партньори в планирането на градските бюджети. Въвеждането на граждански бюджет ще направи участието на собственическите организации много по-ангажирани в привличането на висококачествени, но евтини за реализиране проекти.

Диалог с гражданите, неправителствените и браншови организации

Администрацията на кмета Фандъкова обилно и по много се хвали, че е в непрекъснат диалог с неправителствените организации. Ако съдим по изказванията ѝ, работата с тях е обичайна практика всеки ден по почти всеки въпрос. Ако попитаме самите неправителствени организации обаче почти няма да намерим такава, която да не си е патила от този „диалог“. Историите варират от пълно игнориране, какъвто е случаят и с нас по много от въпросите, за които искаме да говорим, до превземане на инициативи и превръщането им от полезни в евтин PR, какъвто бе случаят с Гората на София.

Този потенциал не трябва да се прахосва.

Не всички идеи са правилни, обосновани или дори възможни за реализация, но енергията на хора, превърнали любовта си към града в свое призвание, не може да се пренебрегва.

Истинската диалогичност изисква работещ механизъм за изслушване и подлагане на анализ на идеите, генерирани от неправителствения сектор. С обновлението на структурата на общината ще създадем звено към Дирекция „Координация и контрол“, организиращо тематични публични дискусии за обсъждане на проблеми и идеи, провеждащо изследвания и анализи на общественото мнение за имплементираните политики и др. Имаме волята да се вслушаме в мнението на хората и да намерим правилния начин да разрешим техните проблеми.