Всички искаме качествено построени улици, достатъчно детски градини, училища и паркинги в кварталите си. Това няма как да стане, ако десетките хиляди живеещи в София без адресна регистрация са невидими за общинските звена, планиращи инфраструктурата и бюджета.

За да се справим с този проблем, ще насърчаваме регистрацията на живеещите под наем. За целта ще разработим опростен модел за адресна регистрация за наемателите като отговорността за потвърждаване на информацията ще бъде в общината.

Искаме всеки наемател да има свободата да заяви промяна на настоящия си адрес, като oбщината валидира искането му с наемодателя.

Така не само ще се елиминира възможността да се укриват дължими данъци, но наемодателите няма да бъдат затормозявани с тромави регистрационни процедури. Наемателите пък ще имат сигурност, че договорът им за наем е регистриран, с което нарушенията и от двете страни ще бъдат силно ограничени.

При всяка нова регистрация ще предлагаме еднократна промоционална цена за годишна карта за градския транспорт и общинските спортни и културни обекти. Така активно ще поощряваме новопреместилите се в София да не увеличават и без друго сериозната степен на моторизация в града, а да използват алтернативни форми за придвижване.