Ще инициираме създаването на специална програма, базирана на ясно разписани критерии и очаквани резултати, целяща бързо и евтино повишаване на безопасността на кръстовищата в града и по-конкретно – налагане на мерки, поставящи безопасността на пешеходците като приоритет.

Още през 2020 г. изработихме и подарихме на Общината десетина проекта, предвиждащи физически мерки, така че ключови кръстовища да са безопасни за всички участници в движението.

Това са типови проекти за различни видове кръстовища между улици от второстепенната и първостепенната улична мрежа, включително и участъци около спирки на градския транспорт, велосипедни и пешеходни пресичания. Подобни решения биха могли да бъдат приложени на множество места в града и осигурят безопасна инфраструктура за всички участници в движението.

С комбинация от мерки – тактически урбанизъм, корекция на пътното платно без преустройство на бордюрите или цялостни ремонти, тази програма може да покрие стотици кръстовища на година. Целта ще бъде столичните дирекции „Транспорт“ и „Управление и анализ на трафика“ да идентифицират и осъществят корекции на общо 400 кръстовища за първия мандат, като най-малко 25% от тях да са изпълнени с твърди мерки, а обектите с висока концентрация на пешеходен трафик, до детски градини, училища, спирки на градския транспорт и други, да са с най-висок приоритет.