Предлагаме нов етажен паркинг в Младост

Проект - 14/05/2022

Район: Младост

Категория: Паркиране

Предлагаме нов етажен паркинг в Младост

Монтажен паркинг с 440 нови места за удобно паркиране, свободни тротоари, подредена градска среда и повече зеленина

Хиляди автомобили паркирани директно върху тротоарите и по пътните платна “само за малко” или “защото ми е по-близо”. Майки, бутащи колички до хвърчащи коли по пътното платно, защото тротоарите са непроходими и защото пътната настилка реално е далеч по-гладка, без разпадащи се плочи, стърчащи корени и кални пропадания. Паркинги, които са прашни, разбити, неуредени и неефективни, а всеки спира както намери за добре или както успее.

Звучи ли ви познато?

За съжаление тази гледка е повсеместна в цяла София, но е особено често срещана в жилищните квартали. Градоустройствено, Младост и останалите “панелни” квартали, са замислени според остарелите разбирания за автомобила като основен метод за транспорт. Така, с увеличаващият се брой жители в тези райони, драстично се увеличават и автомобилите, често поради липса на удобна алтернатива – градски транспорт и велоалеи. Поради липсата на контрол и недостатъчния брой паркоместа, които освен всичко са и неурегулирани, жителите и посетителите на квартала спират по тротоари, зелени площи, алеи, детски площадки. Това оставя пешеходците без възможност за нормално придвижване, а за достъпна среда за хора в неравностойно положение, майки с колички и възрастни хора и дума не може да става.

 class=
Дори от бърза сателитна справка се вижда мащабът на проблема с паркирането по тротоарите.

Същевременно, паркингите, с които кварталът разполага, са неурегулирани, неподдържани, с разбита настилка и липсваща маркировка. Такава е ситуацията и с паркинга по протежението на ул. Самара, пред блокове 440, 442 и 444. Не е ясно дали се очаква шофьорите да спират паралелно, перпендикулярно, под ъгъл или по таван. Резултатите са автомобилен хаос, неефективно използване на пространството, загубена площ и депресираща градска среда. И дори на пръв поглед да изглежда, че свободни места за паркиране се намират, е важно да се знае, че множеството от тях са незаконни и собствените им ги грози глоба, когато на районната администрация им скимне да упражняват контрол.

Къде ще отидат колите, когато се прекрати незаконното паркиране по тротоарите?

 class=

Проблемът с безразборното паркиране далеч не е единствен – зелените площи в района са оставени на произвола на съдбата, околната среда често бива замърсена, а така или иначе малкото на брой детски площадки са неподдържани и често обградени от паркирани автомобили. Основните пешеходни връзки водещи към 76 ДГ “Сърничка” също са блокирани, принуждавайки пешеходците да се придвижват по пътното платно. С това, безопасността на близо 500 деца ежедневно отиващи в детска градина “Сърничка” не е гарантирана. Не на последно място, съществуващите спирки на градския транспорт за автобуси с №213 и 314 по ул. Самара са без навеси и пейки, а необходимите обезопасяващи средства за чакащите на спирката липсват.

Враждебна, неподдържана и опасна градска среда, в която доминира автомобилният хаос – това са единствените видими резултати от десетки години липса на контрол и последователност в политиките на управление на междублокови пространства в софийските жилищни комплекси.

 class=
Проблемът с паркирането по тротоарите е повсеместен (google street view).
 class=
Детските площадки са обградени от паркирани автомобили, а тротоарите и пътищата прашни, и в полуразпад (google street view).

Какво предлагаме? Над 400 паркоместа в компактен монтажен паркинг

Всички тези проблеми са превърнали градската среда на столицата ни в една изкривена, разбита и хаотична реалност, която от години безкритично приемаме за норма. От Спаси София вярваме, че тази реалност е далеч от това, което всеки столичанин заслужава, и че голяма част от проблемите на града ни са лесно разрешими, стига за това да има политическа воля и единна визия за развитието на града. Винаги сме настоявали, че вместо безрезултатно критикуване на властта, са необходими конкретни и реалистични предложения за развитие.

Затова екипът ни от доброволци разработи предложение за първия по рода си за софийските жилищни комплекси монтажен паркинг в Младост 4. Основните цели на предложението са да се облекчи проблема с паркирането, като паралелно с това бъде облагородена заобикалящата градска среда. Вместо сегашния хаос с безразборно паркирали коли по тревни площи и тротоари, предлагаме автомобилите да се концентрират в един компактен обем по протежение на ул. Самара, пред блокове 440, 442 и 444. Паркингът ще има капацитет от над 400 паркоместа и ще е висок едва 4 метра над терена.Така ще постигнем:

  • Нови паркоместа
  • Свободни тротоари
  • Красива и удобна градска среда
  • Компактен и зелен дизайн
  • Нова локална алея и зелена бариера
  • Безопасност за пешеходците
  • Удобно достигане до детската градина
  • По-удобно разположени спирки на градския транспорт
 class=
Мастърплан на предложението ни за Монтажен паркинг Самара и околните пространства

Монтажният паркинг няма да пречи на живущите, а ще реши проблемите им

Нови паркоместа и свободни тротоари

Проектиран по западноевропейски образец, заедно с локалната алея, паркингът ще включва 440 места, повишавайки капацитета на съществуващия с около 170 места. Предвидени са достъпни места за хора в неравностойно положение, както и такива за доставки. Те са позиционирани удобно в близост до входовете на блокове 442 и 444, по протежението на ново локално платно. В допълнение, паркингът дава възможност да бъдат монтирани зарядни станции, което би улеснило гражданите желаещи да притежават електромобил и би допринесло за постепенното намаляване на замърсяването от изгорели газове в града ни.

Основната цел на предложението ни е да се облекчи проблемът с незаконното паркиране по тротоари, зелени площи и алеи, освобождавайки ги за спокойното и безопасно придвижване на пешеходци. В допълнение, предлагаме евтино решение за осъществяване на пасивен контрол посредством красиви и вандалоустойчиви антипаркинг колчета  в района около паркинга.

 class=
Въздушен поглед към паркинга откъм парк Младост 4. На заден фон се виждат блокове 444, 442 и 440

Компактен и зелен дизайн

Едва ли има нещо по-ужасно от това пред прозорците ти да изникне нова сграда. Затова паркингът е разположен в едно подземно и две надземни нива с обща височина от едва четири метра над терена. В допълнение, пълзящата растителност по фасадата на паркинга ще представлява своеобразна зелена обвивка, създавайки приятна и зелена среда вместо сегашния прашен и неуреден хаос. Освен намаляване на шумовете от ул. Самара, растителността ще скрие гледката към автомобилите от жителите на първите етажи на прилежащите блокове.

 class=
Разрез, демонстриращ компактната височина на паркинга спрямо етажите и прозорците на съседните блокове.

Нова локална алея и зелена бариера

Ефикасното разпределение на паркинга позволява пред блокове 442 и 444 да се изгради ново локално платно. Освен възможност за заобикаляне на паркинга, платното ще обслужва входовете, предоставяйки удобни места за жители в неравностойно положение, както и такива за разтоварване и изчакване. Алеята ще бъде обградена от храсти и пълзяща растителност по протежение на паркинга, а паралелните места ще бъдат разделени от зелени полуострови с нови дървета. Всички тези елементи ще допринесат за засилване на зелената визуална бариера между паркинга и жилищната част, създавайки приятна гледка за жителите.

 class=
Поглед по протежение на алеята – откроява се ритъмът от дървета, създадени от зелените полуострови, пълзящата растителност, както и антипаркинг колчетата.

Облагородена градска среда

Излизайки от входовете си, ще виждаме облагородена и подредена среда, формирана от обновеното предблоково пространство – с повече дървета, беседки и новата локална алея. На заден фон ще се вижда компактната фасада на паркинга, обгърната в пълзяща растителност, създаваща визуална и акустична бариера между пешеходната зона и паркираните автомобили. Дистанцията между блоковете и паркинга варира между 20 и 25м за бл. 444 и между 13 и 14 м за бл. 442, като благодарение на ефикасното и компактно разпределение, общата зелена площ пред бл. 444 се увеличава, а самият паркинг е максимално изтеглен в посока ул. Самара.

 class=
Поглед от първи етаж на вх. А в бл. 444 – открояват се новите алеи, пейки, беседки, както и подредената локална алея

Повече зеленина и нови детски площадки зад блоковете

Събирането на повече паркоместа в по-малко площ отваря място за по-добри междублокови пространства. Вместо досегашните неуредени и кални пространства, лишени от всякаква социална функция, различна от незаконно паркиране, искаме междублоковите пространства да бъдат превърнати в зелени оазиси и места за отдих, спорт и детска игра. По модела на Люлин градина, предлагаме нови детски площадки, алеи и пространства за спорт, които да облагородят зелените площи зад блоковете 442 и 443, както и 444 и 445.

 class=
Пример за съвременна детска площадка за Люлин градина – естествени материали, подходящи настилки, вълнуващи и естетични катерушки.

Осигуряване на безопасно преминаване на пешеходците

В двата края на паркинга при входно-изходните точки се създават участъци (жълто-бежово на визуализацията), които ще са изградени без прагове и бордюри, за да се осигури безпрепятствено преминаване на всички жители, използващи паркинга. В тези участъци ще бъдат въведени ограничения на скоростта на автомобилния трафик с цел предоставяне на безопасна среда за всички пешеходци, които искат да достигнат паркинга от жилищните блокове (вдясно), от вътрешността на паркинга или от автобусната спирка по паралелния на паркинга тротоар на ул. Самара.

 class=
Пoглед към западния вход на Монтажен паркинг Младост

Безопасен път до детската градина

С фокус върху безопасността на жителите в квартала, предлагаме повдигнати кръстовища и зони за споделено движение, в което скоростта на автомобилите е ограничена, а пешеходците се придвижват спокойно. Пред бл. 443 минава връзката между спирките на градския транспорт,  76 ДГ Сърничка и кварталния супермаркет, но тротоарите са затрупани от паркирани коли. Затова предлагаме улицата да стане безопасен маршрут за спокойно движение – с широк и равен тротоар, за да не вървим с децата си по платното на път за детската градина.

 class=
Колаж, илюстриращ обновената и безопасна улица пред бл. 443.

Удобно позиционирани автобусни спирки за линии 213 и 314

Спирковите навеси на ул. Самара от страната на паркинга ще бъдат интегрирани в самата конструкция на паркинга, освобождавайки тротоара за спокойно преминаване на пешеходци. От тях започва и пешеходната зона, която пресича локалната улица и води към вътрешността на квартала. За постигане на по-голямо удобство на жителите спирката от отсрещната страна на улицата ще бъде преместена в близост до пешеходната пътека, която е планирана като мислено продължение на пешеходната зона пред бл. 443.

 class=
Поглед от Парк Младост 4 към пешеходната пътека по ул. Самара и новите спиркови навеси

Заключение

В града, за който от години мечтаем и работим, улиците са подредени и просторни, а тротоарите – равни, проходими и приятни. Майките с деца не са принудени да вървят по пътното платно заради паркирали автомобили, а паркоместата са в достатъчен брой, без да компрометират градската среда. От Спаси София вярваме, че монтажните паркинги имат бъдеще в решаването на проблема с паркирането в панелните квартали на София, увеличавайки капацитета за паркиране, но и освобождавайки пространство за създаването на зелена, приятна и уредена градска среда.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.