Състоянието на междублоковите пространства и прилежащата инфраструктура в софийските квартали с панелно строителство е трагично и занемарено. На “зелените” площи им липсва поддръжка и координирано озеленяване, а паркирани автомобили ги превръщат в кални поляни, които стават източник на замърсяване и прах. Съоръженията за детска игра и спорт в повечето случаи са стари и неподдържани, улиците и тротоарите са осеяни с дупки и неравности, кофите за смет са нахвърляни хаотично в някой ъгъл и често преливат, а осветлението е недостатъчно.

От Спаси София си поставяме задачата ускорено да подобрим градската среда в кварталите.

Затова предвиждаме специална програма за цялостен ремонт на междублоковите пространства и прилежащата им територия. С широкообхватно проектиране целим коренно да променим визията и предназначението на междублоковите пространства и да превърнем кварталите в едно по-удобно място за живот.

Като демонстрация на концепцията си разработихме проекта за “Люлин градина” – той включва всички елементи и показва подхода към ремонтите, който имаме готовност да приложим в целия град.

Разположена централно в едно от най-големите междублокови пространства в ж.к. Люлин VI, “Люлин градина” е оградена от шест големи блока и затова би могла да се обособи като нов озеленен център за хората от квартала. За да подобрим придвижването, предвиждаме цялостен ремонт на улиците и тротоарите около пространството, както и обособяване на повече места за паркиране.

Това ще позволи централната зелена площ да е свободна от автомобили и да се използва по предназначение. “Люлин градина” ще предложи нови пешеходни алеи за разходка, нови и безопасни детски площадки за различни възрастови групи, места за отдих с обновено парково обзавеждане и зони за социални контакти, както и значително увеличаване на зеленината.

Към близките обекти като 27 СОУ Акад. Георги Караславов, детската градина и спирките на градския транспорт ще изградим нови осветени алеи и ще повдигнем кръстовищата между тях и “Люлин градина”, за да осигурим безопасни маршрути за децата. Също така ще въведем “Зона 30” (зона с максимална скорост за автомобилите от 30 км/ч) за уличната мрежа около пространството. Ще поставим и подземни или затворени в клетки контейнери за смет, както и паркинги за велосипеди.

Водеща цел на проекта е да се обособят пространства за нуждите на различните посетители на градината. Предвиждаме зона за спорт с обновяване на съществуващото игрище и изграждане на тенис маси и фитнес на открито; зона за междусъседско общуване с беседки, места за сядане, барбекю и пикник; две детски площадки за възрастови групи 0-3 и 3-12 и зона за отдих с богато озеленена паркова среда.

Проектът “Люлин градина” е разработен в идейна фаза и е остойностен прогнозно, като е предоставен безвъзмездно на Столична община за последващо процедиране и изпълнение. Нашата цел е няколко междублокови пространства да бъдат ремонтирани с този подход всяка година, за да постигнем осезаема промяна в качеството на живот в кварталите в рамките на един мандат.