Недостигът на паркоместа в София е сериозен проблем, който засяга, както жителите на града, така и гостите му. След повече от десетилетие на събиране на средства от Синя и Зелена зона, предизвикателствата с паркирането в столицата все още не са решени, а моторизацията и зависимостта от личния автомобил нарастват.

Според данни на Столична община, в София има над 1 милион регистрирани автомобили, което е над 750 автомобила на 1000 жители. Това е един от най-високите показатели за моторизация в Европа.

Недостигът на паркоместа е сериозен, както в центъра на града, където се намират повечето офиси, институции и търговски обекти, така и в кварталите, където автомобилите постоянно се увеличават, а паркоместата са крайно недостатъчни. В резултат на това често се наблюдават ситуации, в които автомобилите са паркирани по тротоарите, в зелените площи и дори по детските площадки. Това не само влошава качеството на живот в града, но и създава опасност за пешеходците и велосипедистите.

Ние от “Обединени за София”, обединението на “Продължаваме промяната”, “Демократична България” и “Спаси София”, ще предприемем редица мерки за да се реши проблемът с недостига на паркоместа:

Преосмисляне на зоните за платено паркиране

Работно време на зоните в полза на гражданите

Работното време на зоните за платено паркиране представлява предизвикателство за гражданите. В работни дни, особено в края на деня, контролът в зоните е незадоволителен, с много нарушения и липса на свободни места за жителите. Също така през неделните дни, когато зоните не функционират, намирането на паркоместа става изключително трудно и е обвързано с висок брой нарушения

Удължаване на работното време и въвеждане на платено паркиране в празничните дни биха подпомогнали контрола и увеличили наличието на паркоместа, предоставяйки гъвкавост за хора с различно работно време и стимулирайки културни и развлекателни активности по време на уикендите.

Справедлива тарифна политика в зоните

Тарифната политика на зоните за платено паркиране, последно актуализирана преди повече от 10 години, също има сериозни недостатъци. Един от проблемите при контрола и заплащането са хартиените талони. Максимално допустимото време за престой също създава редица проблеми и абсурдни ситуации. Например гостите на града, които желаят да останат за уикенда, вместо да паркират в синя или зелена зона, са принудени да използват частни паркинги, тъй като Столична общината не предоставя търсените услуги. 

Решението на тези проблеми е  премахването на хартиените талони и  отпадането на ограничението за време, прекарано в зоната. По този начин гражданите и гостите на града няма да са ограничени от времето, но същевременно ще използват зоната само толкова, колкото им е необходимо, защото всеки следващ час ще бъде по-скъп от предходния.

Създаването на мобилно приложение с повече възможности

Създаването на мобилно приложение, което да дава много повече опции от досегашните, също е крайно необходимо – на база локацията на потребителите при заплащане ще бъде възможно да се подават данни към водачите в кои части на града има свободни места. Така част от потока ще се пренасочва по естествен път към по-свободните зони

Край на безкрайните служебни абонаменти

Ключова мярка за осигуряване на повече места за кратковременно паркиране е силното ограничаване на броя паркоместа в режим “служебен абонамент”. В момента около 1000 служебни абонамента заемат места, които биха могли да бъдат използвани от граждани за кратковременно паркиране. За целта ще се въведат по-строги ограничения при отдаването на места в режим “служебен абонамент” на държавни и общински институции. Необходима е промяна на ценовата политика за служебни абонаменти, като всяко следващо място да бъде по-скъпо от предходното, както и промяна в работното време на служебните абонаменти. Всички тези мерки заедно ще върнат на софиянци около хиляда допълнителни места.

Броят на местата за паркиране за служебен абонамент е необосновано голям

Ефективен контрол на паркирането

За да се постигне ефективен контрол на паркирането ще бъде създаден единен орган за контрол на паркирането, който да отговаря за всички нарушения, включително паркиране върху платното, върху тротоарите и в зелените площи. Този орган ще позволи засилване на контрола и намаляване на броя нарушители. Това ще се постигне чрез закупуване на нови „паяци“ и превръщане на няколко общински терена в наказателни паркинги.

Автомобили за автоматично следене и контрол на паркирането

Ще предприемем и закупуване на 20 нови автомобила за автоматичен контрол на паркирането. Благодарение на тези нови автомобили, контролът на паркирането в синя и зелена зона ще бъде значително по-ефективен, което ще позволи човешкият ресурс да бъде насочен към контрола в кварталите.

Решение на проблема с паркирането в кварталите - квартални монтажни паркинги

Изграждане на паркинги

Монтажните паркинги са бързи и лесни за изграждане конструкции, които могат да бъдат монтирани на съществуващи терени. Те са подходящи за квартали, където липсват достатъчно терени общинска собственост за изграждане на подземни или многоетажни гаражи. Целта на тази мярка е да се реши дългогодишният проблем с паркирането в София, особено в кварталите. Ние сме заложили изграждането на 20 нови квартални паркинга в София през следващите 4 години. Тези паркинги ще бъдат етажни, съобразени със спецификите на терените, за да се вписват в пространството и да освободят максимално много място за зеленина, отдих и спорт. Монтажните паркинги са ниски конструкции и  могат да бъдат изградени в близост до хората, без да нарушават градската среда. Фасадите им могат да бъдат озеленявани или целите съоръжения да се обградят със зелен пояс от дървета и храсти. Те са широко разпространени в голяма част от останалите европейски столици. Изграждането на един монтажен паркинг отнема около една година и е много по-евтино от подземните им еквиваленти. С изграждането на нови паркинги ще се увеличи капацитетът за паркиране, ще се освободи пространство и ще се създаде по-приятна и уредена градска среда. Ние предлагаме изграждането на 20 нови паркинга, в София ще се осигурят над 8500 нови паркоместа в кварталите. 

Програма за строителство на 20 квартални паркинга за първия мандат

В допълнение ще се търсят и места за изграждане на многоетажни паркинги в София. Тези паркинги ще бъдат както монтажни, така и подземни. Екипът ни намери над 47 подходящи терена за изграждането им. Тези локации са в различни части на града, включително в квартали, където има голямо търсене на паркоместа. Изграждането на 20-те нови паркинга ще тече успоредно с необходимите процедури за подготвянето на допълнителните терени.

Стимулиране на алтернативен транспорт

Проблемите с трафика и паркирането няма да могат да бъдат решени ако колите в София постоянно се увеличават. Затова ние планираме допълнителни политики за стимулиране на гражданите да използват алтернативни начини на придвижване като градски транспорт, велосипеди и пешеходни маршрути. Така постепенно ще се намали броят на автомобилите в София, което освен да облекчи трафика, ще подобри качеството на въздуха и достъпността на градската среда.

Удобен градски транспорт - от спирката до крайната дестинация

Предложените мерки за справяне с проблема с паркирането в София са амбициозни. Тези мерки са насочени към осигуряване на достатъчно места за паркиране, намаляване на нерегламентираното паркиране и стимулиране използването на алтернативни начини на придвижване. Когато бъдат успешно реализирани, тези мерки ще подобрят качеството на живот в града и ще го направят по-приятно и устойчиво място за живеене и работа.