Причина за повсеместния хаос в столицата не е само липсата на инвестиции и правилни общински политики, но и нежеланието на управляващите да се борят с безредието. Контролът на паркирането несъмнено е една от най-неработещите дейности, които Столична община трябва да осъществява. Затова сериозно ще се заемем с решаването на проблема, реализирайки комплекс от мерки и прилагане на добри примери от уредените европейски градове, които едновременно подобряват условията за паркиране и дават истински алтернативи на придвижването с автомобил.

Предлагаме единен орган за контрол на паркирането

Паркиралите автомобили са обичайна гледка из софийските улици. Те са навсякъде – на платното, върху тротоара, в разораните кални градинки. Борбата с неправилното паркиране обаче е поверена на банда без команда – цели 4 институции отговарят за различен тип нарушения в паркирането: ЦГМ отговаря за контрола на заплащането за паркиране в синя и зелена зона, СДВР от своя страна – за неправилно паркиране върху платното за движение (например в кръстовища), Общинска полиция се занимава с паркирането по тротоарите, а Столичен инспекторат пък отговаря за паркиране в зелените площи.

Ето защо сме убедени, че целият контрол на паркирането трябва да бъде съсредоточен в единствен орган, който да следи за нарушения от всякакъв вид. Дейността на този орган трябва да се изпълнява безкомпромисно, денонощно и във всички квартали. Веднага ще предложим и закупуването на най-малко десет нови паяка – инвестиция, която ще се изплати в кратки срокове.

За по-голяма ефективност на работата на паяците ще настояваме няколко общински терена, попадащи в различни квартали, да бъдат превърнати в наказателни паркинги. По този начин на паяците няма да им се налага да прекосяват целия град, за да оставят неправилно паркирал автомобил в наказателния паркинг.

Автоматичен контрол по паркирането в Амстердам

Вместо досегашната армия от над 200 контрольори, които бродят между паркиралите автомобили и ръчно въвеждат в таблетите си регистрационния номер на автомобила, предлагаме премахване на хартиените талони и закупуване на 20 нови автомобила за автоматичен контрол на паркирането, чиято стойност ще бъде общо около 3 млн. лв.

Тази инвестиция ще се изплати за едва няколко месеца след въвеждането на автоматичен контрол на паркирането.

Освободеният човешки ресурс ще се насочи към кварталите без зони за платено паркиране, за да упражняват контрол върху правилното паркиране – това значително ще намали броя нарушители, което ще доведе до по-уредено паркиране и по-добра градска среда.

Важно е да се уточни, че ЦГМ вече разполага с един такъв автомобил, но той не се използва по предназначение, тъй като автоматичният контрол не засича хартиените талони. Безспорно е, че въвеждането на такава система ще доведе до много по-голям контрол по улиците, съответно и повече приходи от паркирането.

За сравнение Белград разполага с 18 автомобила за автоматичен контрол не само на паркирането, но и на всички други нарушения по улиците. Всеки месец системата налага по 12 000 глоби на нарушители, като общите приходи за града възлизат на близо 80 млн. лв. годишно. Това са сериозни средства, които са достатъчни за изграждането на десетина детски градини, закупуването на около 80 автобуса всяка година или изграждането на многоетажни паркинги с над 2500 места. По този начин с 10 пъти по-малко служители Белград постига 10 пъти повече ефективност в събирането на приходите.