Таксиметровият превоз е част от индивидуалния градски транспорт на София. Една от най-видните характеристики на бранша в столицата са нерегламентираните таксита, които злоупотребяват с клиентите, надписват цените над допустимите в закона, не плащат данъци и не разполагат с разрешение за извършване на таксиметров превоз. Нехайството на институциите по въпроса ощетява не само клиентите и редовните представители на бранша, но и общинския и държавния бюджет. Сегашният брой таксита в София, включващ и нелегалните, далеч надхвърля установената практика в други европейски столици, а цените са дъмпингови.

Ще работим в посока драстично намаляване на нелегалните таксита чрез постоянен контрол върху дейността им.

Това ще доведе до нормализация в пазара, увеличаване на приходите на изрядните компании и най-важното – ще сложи край на измамите с клиенти. Ще разработим и план за нови такси стоянки, който ще бъде съгласуван с всички оператори. След постигане на съгласие с тях за локациите ще пристъпим към изграждането им, но и строго ще санкционираме спирането извън тях.

За да намалим зависимостта от личните автомобили и мотивите за притежаване на такъв, ще стимулираме развитието на споделената мобилност, особено през компании, предлагащи екологичен превоз. София вече разполага с редица подобни услуги – както за електромобили, така и за тротинетки и велосипеди. Подобни алтернативни форми на придвижване улесняват трафика в града и могат да направят София по-приятно и екологично място за живот. Ще работим усилено за интегриране на този тип услуги в градския транспорт, както и за регулиране на правилата за движение и паркиране на тротинетките и велосипедите, така че да не нарушават безопасността и удобството на пешеходците, но същевременно да са достатъчно достъпни и удобни за всеки гражданин.