Ние искаме София да бъде удобна за всички – независимо дали сме млади или по-възрастни или в коя част на града живеем. Пенсионирането не трябва да води до изключване от обществения живот, а тъкмо обратното – дава необходимото време за по-активно участие в него. Но недостъпната градска среда, неудобният градски транспорт и високите цени ограничават много пенсионери да използват пълноценно времето си. Затова предлагаме пакет от мерки, с които да решим тези пречки:

1. Здраве(опазване) с грижа за пенсионерите

По-добро здраве за пенсионерите

Здравето е основна предпоставка човек да се чувства добре, но всички знаем, че общинските поликлиники не работят ефективно и не задоволяват нуждите за качествено и достъпно здравеопазване. Ние сме решени да променим фокуса – от болнеолечение към здравеопазване. Планираме повишаване на качеството на здравна помощ и обновяване на материалната база на ДКЦ-тата, които да имат ролята и на социален и здравно образователен център. На едно място човек ще може да намери семейния лекар, да си купи лекарства и да потърси неотложна помощ. Ще може да посети рехабилитатор, да има достъп до магазин за медицински пособия, а предвиждаме и обособяването на социални клубове за самотни хора с цел подобряване психичното им здраве. Ще създадем общинска система за нощни дежурства на аптеки във всеки район, като финансирането е осигурено в бюджета на НЗОК за 2023 г.

2. Равни и достъпни тротоари за мобилни пенсионери

Добрата пешеходна инфраструктура подобрява мобилността на пенсионерите

Разбитите и често опасни тротоари, включително и по основните улици, около спирките и обществените сгради, са основен проблем на всички софиянци. Качественото им обновяване е абсолютният приоритет за нас. Затова сменяме работата на парче с цялостна визия и размах, така че веднъж завинаги да забравим за дупките, разбитите тротоари и неработещото осветление. Тъй като основен фактор за добър живот е достъпната градска среда, нашата визия е да ремонтираме улиците и тротоарите така, че пешеходците да се движат комфортно и безопасно. Особено внимание обръщаме на осветлението и естетиката, така че градът да е хармоничен и приятен за всички. Имаме изчерпателен списък с най-важните улици за ремонт във всеки район. Започваме с онези в най-лошо състояние, които обслужват най-много пешеходци, както и водят до важни обществени обекти – училища, болници, спирки и пазари. 

3. Достъпен градски транспорт за млади и стари

Градският транспорт е основен начин за придвижване на повечето възрастни, но в много квартали той е лошо организиран: с нередовен график, липсващи спирки и стари и недостъпни превозни средства. Една от големите ни цели е чувствително подобрение, така че градският транспорт да бъде редовен, удобен и предпочитан. 

Предлагаме ясен план, който включва нови нископодови трамваи, поставяне на удобни спиркови навеси с комфортни места за сядане във всички части на София, както и подобряване на графиците на движение с цел намаляване на времето за чакане и по-удобно прекачване между отделните линии. Така пътуването с градски транспорт ще е по-лесно и достъпно за всички, особено за по-възрастните и родителите с малки деца. 

4. Активен социален живот в работещи пенсионерки клубове

Пенсионерските клубове - интересни и активни средища за хората в третата възраст

Основен фактор за дълголетие и щастлив живот са социалните контакти. Затова се ангажираме да работим за активното участие на пенсионираните софиянци в обществения живот. Ключов приоритет е подпомагането на пенсионерските клубове в кварталите и отваряне на нови такива. Ще работим за насърчаване на връзката между училищата, студентските и пенсионерите клубове, подпомагайки междупоколенческия диалог. През „Социално подпомагане“ ще договаряме групови отстъпки за членовете за спортни занимания, спа и рехабилитационни терапии, постановки, кинопрожекции и т.н., а заедно с Българския туристически съюз, ще осигурим разнообразни пакети за екскурзии и разходки.

5. Отваряне на минералните бани 

София е тук заради богатството от лековити минерални води. Ценният природен ресурс е в основата на многовековните традиции и прекрасните стари сгради на минералните бани. Днес едва 20% от водата се използва за водоналиване или балнеолечение, а 21 находища в София изобщо не се използват

Основна наша цел е реставрацията и повторното отваряне на сградите на Централна минерална баня, както и на баните в Овча купел и Горна баня. Реставрацията трябва да стане при уважение към автентичния им вид, като функциите им могат да се разширят, така че да се превърнат в съвременни балнеологични центрове. Така ще възстанови достъпа на софиянци до лечебните води и те ще има къде да отдъхнат след натоварен ден. Ще гарантираме и достъп до минерална вода, като осигурим достатъчен дебит за свободно водоналиване на градските чешми.