В столицата човек трудно може да си представи, че няма да намери основна услуга или стока. В това число е обществено значимият, свързан със здравето на гражданите, достъп до медикаменти и фармацевтични услуги. В централните части на града сравнително лесно може да бъде намерена аптека, която се е ангажирала с нелеката задача да изпълнява нощни дежурства. Ситуацията в периферните квартали обаче не изглежда така. В някои райони липсва аптека или такава, която да обезпечи денонощната необходимост от фармацевтични грижи и медикаменти на всички живущи там. Затова

предлагаме създаването на общинска система за даване на нощни дежурства от аптеки в диагностично-консултативните центрове във всеки столичен район,

а финансирането за това вече е заложено в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.