Уличното осветление е отговорно за най-голяма част от консумираната електрическа енергия в рамките на една община. Статистиката показва, че между 25 и 50 процента от градските сметки за енергия се консумират от улично осветление. Това може много лесно да бъде оптимизирано чрез въвеждането на умно осветление.

Ще заменим уличните лампи с такива, които пестят енергия чрез умно регулиране на мощността, автоматично докладване за повреди и използване на енергоспестяващи светлинни тела.

В основата на решението е централизирана система за наблюдение и управление на уличните лампи посредством контролери. Това позволява дистанционно програмиране за включване и изключване, както и дефиниране на критерии за затъмняване, което оптимизира разходите и поддръжката. Ще въведем различни графици за осветление въз основа на типа зона (жилищна, индустриална, исторически център), събития (коледни базари, футболни мачове) и интензитет на трафика.

В квартални улички и паркове, мощността на осветлението ще се регулира динамично на база сензори за движение, за да може когато не минават хора, осветлението да се намалява, за да се пести енергия. Максималната яркост на тези тела ще е по-висока, което ще осигури по-безопасни условия за пешеходци.

LED технологията и интелигентната система за затъмняване ще намалят значително разходите за енергия спрямо старите осветителни тела. Разходите за рутинна поддръжка също ще се намалят поради възможността за незабавно откриване на повреди. А данните за пътникопоток и за работата на осветителните системи ще могат да се ползват за анализи.

При подмяна на уличните лампи, тяхната електрическа инфраструктура може да се използва за създаване на условия за добавяне на зарядни станции за електрически автомобили, в които ще могат да инвестират електроразпределителните дружества. По този начин ще се стимулира преминаването към транспорт с нулеви емисии.