Преди 30 години известният американски писател Бил Брайсън нарича София “най-мрачната столица в Европа”. За съжаление, днес ситуацията не е много по-различна. Даже в сърцето на града, много от най-важните булеварди, площади и национални символи тънат в мрак. Пример за общинското нехайство по темата е новопоставеното осветление по бул. Цар Освободител, монтирано на грозни, евтини и ниски стълбове с висящи кабели между тях. В кварталите пък осветлението не е никак достатъчно и не се поддържа, а в много междублокови пространства и малки квартални паркове – такова въобще няма.

Практиката е механично да се подменят осветителните тела, без да се вземат предвид местните условия – например, монтират се твърде високи стълбове по малки улици, където короните на дърветата скриват лампите, или не се отчитат и нуждите на пешеходците, като лампите осветяват автомобилното платно, докато тротоарите остават тъмни. По подобие на пътните ремонти или чистотата тази типична общинска дейност е раздадена на няколко частни фирми, а заради тежки и тромави съгласувателни процедури отстраняването на повреди и дефекти се бави с месеци.

Искаме много повече светлина в нощна София и затова значително ще увеличим бюджета за осветление. 

Нужен е пълен одит на състоянието на осветителните тела и изработване на карта на осветеността на цялата община. Тя ще служи за основа на всички общински инвестиционни намерения и постоянен мониторинг на системата. Осветлението в София ще започне да се изгражда само след изготвянето на проекти, които да осигуряват безопасна и комфортна среда и да ограничават вредните ефекти на светлинното замърсяване. Там, където е възможно, ще премахнем стълбовете и ще изградим окачено осветление, за да освободим повече място за пешеходци.

Също така ще създадем концепция за умно осветление, спомагаща за по-енергийно ефективно, икономично и щадящо нощните животни осветяване на града. С него ще може да се контролира степента на осветеност, както и да се прилагат динамични и адаптиращи се към средата режими. Стълбовете на уличното осветление са една много добре развита мрежа от точки, в която да се разполага сензорната мрежа на града, събираща данни за пешеходно движение, шум, чистота на въздуха, автомобилен трафик и др.

Всичко това ще направим част от Стандартите за градската среда. Ще заложим и Стандарт за осветлението на града – улично и декоративно чрез прилагане както на технически, така и естетически критерии, като ще обърнем внимание и на осветяването на фасадите на сградите в историческия център на града, както и строги правила за светлинни елементи и реклами на търговски обекти, така че София да е забележителна и вечер, но без да пречи на спокойния сън на софиянци. Целта ни е да ограничим светлинното замърсяване и да противодействаме и на безразборното използване на светещи рекламни елементи.