Определение на „Кота Корниз“ и “Кота Било”в ЗУТ позволява строителството на до два подпокривни етажа, които обикновено са неудобни за обитаване, заради скосените тавани, а отвън създават една нелицеприятна картина, която в последните десетилетия беляза София.

С променени правила в ЗУТ относно височината на сградите ще отпадне желанието за покривни “пластики” на дребно. Опростяването на сградните форми би довело и до по-естетични калкани и значително подобрение на силуета на улиците и кварталите.

Ще работим по правила за оформлението на сградите, които да залегнат в ПУП като специфични правила и като част от Наредбата за градска среда, 

като за сградите със свързано застрояване ще поставим допълнителни изисквания, гарантиращи следване на общи или сходни коти – от партер до покрив. Също така ще обновим изискванията за озеленяване на покривите.

С по-стриктни правила за котите ще се отвори възможността повечето покриви да са озеленени или с фотоволтаични панели, или и двете. Проблемът с ледените висулки и снежните срутвания от покривите през зимата ще се намали. Ако започне по-често да се прилага покривно озеленяване това би довело до по-малко нагряване на сградите през горещите летни месеци. Би подобрило оттичането на дъждовната вода при проливни дъждове, което ще намали натоварването на канализацията и ще предотврати нейното преливане. 

Такава промяна би била напълно възможна при разбиране на проблема от страна на парламентарно-представените партии.