Хидротермалният потенциал на София и околностите на града трябва да бъде доразвит и да се създадат предпоставки и условия за разкриване на нови градски и крайградски балнеоложки и СПА центрове. В Железница има две места с минерална вода. Едното е старата баня, която е в неизползваемо състояние, както и минералният извор в близост до река Егилия, с вода, подходяща за лечение на кожни заболявания. Ще започнем с пълен ремонт на старинната баня в Железница и обновяване на пространството, както и пътя, водещ до там, за да може на живущите в района да се осигури нормален достъп и ползване на минералната вода.

Минералните находища в Надежда и Свобода, които по проект трябва да захранват басейн с минерална вода в 15 СОУ Адам Мицкевич за целогодишни нужди, както и да се използва за отопление и поливане на бъдеща оранжерия, следва да се довършат и доразвият като потенциал. Известни са още минералните находища в къпалнята Мария Луиза, както и на 4-ти километър, но поради дългогодишна незаинтересованост от страна на управляващите тяхната съдба е неясна и липсва експлоатационен ресурс. Затова ние ще предложим извършването на нови проучвателни дейности на тези находища и установяване на дебита на минералната вода. При проучване на находища е открито такова при Казичене-Равно поле, чиито води имат висока температура и по състав могат да бъдат използвани за балнеолечебни и профилактични нужди, както и за рекреационни и спортни цели. Затова ще предприемем действия за възстановяване на сондажите и използване на експлоатационния ресурс с цел изграждане на нов балнеоложки център.

Как може да изглежда минералният басейн в 15 СУ „Адам Мицкевич“

Други находища около София, за които има сведения, че имат хидротермален потенциал и биха могли да бъдат разработени стратегии за дългосрочно развитие и използване са тези в Требич, с. Мрамор, Нови Искър, Гниляне, Световрачене, Чепинци, Горни Богоров, Долни Богров, Костинброд и други. Необходимо е информацията за тях да бъде осъвременена и експлоатационният им ресурс да бъде установен. 

Чрез оползотворяването и разработването на тези находища ще целим да образуваме една естествена верига от минерални находища в и около София, от която жителите и гостите на града да се облагодетелстват. 

Извън използването на вече съществуващи находища, ще държим да се направят допълнителни проучвания в София в зоните между Южния парк, Северния парк, Горубляне-Герман и ж.к Дружба, които са се откроили като подходящи за развиването на хидротермални СПА зони. Целта е да предлагат достъпни и ефективни програми за активен отдих и профилактика. По този начин имаме намерението да стимулираме туризма и в други квартали на града, както и в северните покрайнини на  София.