Структурата на Столична община е голяма и сложна и често виждаме проекти да се изпълняват на парче и прибързано, в зависимост от възникнала конкретна нужда, без обаче да се следи голямата картина. В тази връзка е целесъобразно да бъде създаден ИТ съвет, който да задава стандарти за системите и процесите, да координира интеграцията между проектите и да изготвя бюджет за информационното обслужване на цялата еко система на общината.

За нас от Спаси София е от особена важност поръчката на оборудване и внедряването на системи в Общината да бъде извадена от неспецифични за ИТ сферата пера и да бъде обособена в специализирано ИТ звено със собствен бюджет и ресурси.

Така ще се постигне ефективност и прозрачност по отношение на разходването на средства за осигуряването на информационни технологии в Общината.

Такова звено би спестило време от изпълнението на повечето IT обществени поръчки, тъй като на изпълнителя ще му бъде оказана експертна помощ при интегрирането с общинските системи. С парите, които ще се спестят от по-краткосрочно наемане на изпълнителя, ще може звеното да се финансира, което означава, че качеството на услугите ще се подобри без да се покачват разходите.