Язовир „Бели Искър“ е изключително важен ресурс за питейната вода на София, тъй като той осигурява поне 20% от нея. Нуждата от ремонт на язовирната стена съществува от години. Имайки предвид статута на язовира като обект от значение за националната сигурност, сътрудничество между Столична община и държавата е критично важно. 

Ще работим върху подобряване на сътрудничеството с държавата с цел извършване на така спешните мерки за укрепване на язовирната стена. Ще настояваме и за нужните законови промени, които ясно да определят отговорника по възстановяването на обекта. 

Едно от условията за съгласието на Столична община част от водите на „Бели Искър“ да се отклоняват за Перник вследствие на водната криза в града 2019 г. беше обещание от страна на държавата, че средства за ремонт ще бъдат осигурени. Това обещание и до днес стои неизпълнено.