Огромен проблем на движението в София е липсата на специални места, които да улесняват определени нормални градски дейности. Всички знаем как зареждащи магазините и заведенията автомобили и камиони силно затрудняват движението, като паркират директно на пътните платна, в рамките на спирките, по тротоарите или малкото налични велоалеи. Затова ще променим наредбите на Общината и ще обособим специални места за зареждане, които да са разположени в райони с висока концентрация на търговски обекти. Така зареждането ще се извършва, без да се пречи на всички останали участници в движението, а същевременно ще бъде облекчение и за самите доставчици, тъй като няма да им се налага да обикалят в търсене на място за паркиране.

Такива места за зареждащи автомобили отдавна успешно се ползват в европейските градове и с поставянето им близо до кръстовищата може сериозно да намали хаотичното спиране на аварийни светлини. Местата ще могат да се ползват с продължителност до 15 минути, което ще гарантира използването им по предназначение и от повече доставчици. За да се контролира процесът, доставчиците на стоки ще имат профил в приложението за паркиране, който да им позволява безплатно паркиране на конкретно място в рамките на определеното време.

Около столичните училища и детски градини ежедневно се извиват огромни опашки от автомобили с родители, чакащи да оставят децата си. В много от случаите това се случва в малки и тесни улички, които биват блокирани от спрели автомобили, пречещи на останалия трафик. Гората от паркирали автомобили, които често са по-високи от пресичащите деца, ограничава видимостта и е предпоставка инциденти. Резултатът е изнервена ситуация и повишен риск за младите ни съграждани.

За да се реши този проблем, ще инициираме нормативни промени, които да позволяват обособяването на така наречените „kiss & ride“ места.

Тази практика е възприета в много европейски страни, като представлява обособени паркоместа, служещи за слизане или качване на пътници – най-често около детски и здравни заведения, гари и автогари. Разрешеното време за спиране е кратко – достатъчно за слизането или качването на пътниците. Чрез обособяването на специални места с такъв режим, ще се гарантира възможността за спиране в рамките на няколко минути за оставяне на ученик, без това да пречи на останалия трафик.