Отдаване на основните системи за поддръжка на градската среда на осъществяващи печалба от дейностите си фирми е модел, който се прилага рядко в градовете, които непрекъснато сочим за пример. Приватизацията на типични за общините дейности коства на софиянци милиони от градския бюджет без видимо подобрение, а общинската администрация не се чувства част от този процес, като контролните ѝ функции се свеждат до панически реакции, когато се установи обществено недоволство. Типичен пример от последния мандат е казусът с обществената поръчка за поддръжка и изграждане на улично осветление на територията на Столична община на стойност 73 млн. лв.

Подозрително изграждането и ремонтът на осветителната мрежа в града беше предоставено на два кръга от добре познати фирми. След проведено разследване от страна на Спаси София установихме огромни разлики между цените на спечелилите две фирми по отношение на изграждането на уличните стълбове, цената на труда и цените на отделните артикули за поддръжка. Докато изграждането на уличен стълб от едната страна на улицата струва 5755 лв., то от другата цената е пет пъти по-ниска. След наш сигнал до институциите бяха потвърдени пороците на обществената поръчка и за пореден път се онагледи поругаването на обществения интерес и разхищаването на публични разходи. Други до болка познати случаи са редицата казуси, свързани с некачествени ремонти (и ремонти на ремонтите) в централната градска част (ул. Граф Игнатиев, пл. Св. Седмочисленици, велоалеята по ул. Г. С. Раковски, ремонтните дейности на трамвайна линия номер 5, жълтите павета и редица други). 

След наше разследване и установени нередности във връзка с ремонта на ул. Граф Игнатиев сигнализирахме компетентните институции за извършване на съответните проверки. Във всички тези случаи ясно личи невъзможността и нежеланието на Столична община да потърси отговорност от изпълнителите. Същите продължават да рушат знакови елементи от градската среда, а Общината заплаща милиони от столичния бюджет за напълно некачествено и некомпетентно изпълнени проекти. 

Считаме, че тази порочна и в ущърб на софиянци практика трябва веднъж завинаги да спре. Затова предлагаме пакет от мерки за  ограничаване на недобросъвестните фирми, които не изпълняват договорните си задължения и строят некачествено, в това число ясни критерии за изпълнение, налагане на високи глоби и санкции при неизпълнение, както и в унисон с добрите европейски практики ще се борим за ефективно използване на механизми като въвеждането на т.нар „черен списък“, в който на базата на обективни критерии да попадат фирми, които трайно не изпълняват качествено заложените в договорите задължения.   

Разпокъсаността на отговорностите между отделните публични звена и институции липсата на отчетност пречи на Столична община да поставя конкретни изисквания към това как, кога и къде да се извършват съответните дейности. 

Ето защо, освен строг контрол, ще наложим ясно разпределение на отговорностите между съответните институции, за да може да изкореним вечното измиване на ръце и оправдания с вина на другиго.

Също така ще наложим прозрачност, отчетност и публичност относно критериите за изпълнение на строително-ремонтни дейности, както  и изразходването на публичните ресурси. 

Друг крещящ проблем в столицата касае липсата на качествено и съвременно сметоизвозване въпреки рекордния бюджет за чистота, надвишаващ 200 млн. лева годишно. От години тези дейности са делегирани на все едни и същи познати участници без съществено подобрение на услугата. Така например, след осигуряване на необходимите техника и персонал, общински дружества, подобни на претърпялото редица метаморфози през последните години „Софекострой“ ЕАД, биха поели изцяло дейностите по сметоизвозване, както и лятно и зимно почистване на Столичната община. Това би гарантирало прозрачност и отчетност при извършване на въпросните дейности, както и би спестило на Столична община сериозна част от разходите, които иначе се генерират за финансиране на обръча от дежурните „поддържащи“ фирми. 

Затова в дългосрочен план ще работим типично общинските дейности по поддръжка на инфраструктура, градска среда и чистота поетапно да се върнат в ръцете на общината посредством увеличаване капацитета или обединяване на общинските предприятия.

Преди това обаче ще увеличим драстично контрола върху фирмите, които почистват София. Това ще се случи чрез ефективна административна реформа, както и актуализация и спазване на договорите с частните фирми