На територията на Столична община има три центъра за временно настаняване с общ капацитет от 510 места. Официално хората би трябвало да останат в тях 6 месеца, но в действителност остават там много по-дълго, защото няма друго решение на жилищния им проблем. За стопанисването и управлението на тези центрове общината получава пари от държавния бюджет, които са недостатъчни за нормалното им функциониране и ремонтиране. Сградите и апартаментите са в окаяно състояние, като на места липсват врати и прозорци, а и са пренаселени. Работещият там персонал също е недостатъчен, за да посреща адекватно проблемите на ползвателите, както и да им осигури подкрепа. 

За толкова години на власт управляващите успяха единствено да ремонтират центъра „Света София“ в ж.к. Захарна фабрика, докато условията в другите продължават да се влошават. Тези центрове до голяма степен запълват дупките в липсата на достатъчно общински жилища, които да посрещнат жилищните нужди на безимотните столичани. Това не е устойчиво решение и поставя много хора в недостойно положение и без истински дом. Кризисният център за бездомни хора, който доскоро функционираше в ж.к. Захарна фабрика, вече е без собствена сграда и не може да приеме всички нуждаещи се хора. 

От Спаси София предлагаме центровете за временно настаняване и кризисният център да бъдат включени във визията за обща жилищна политика на Столична община.

Те трябва да бъдат ремонтирани и с увеличен капацитет, както и да бъдат наистина само временно решение преди намирането на постоянен дом. За целта персоналът трябва да бъде увеличен и достойно заплатен, за да може да предоставя адекватна социална подкрепа, да помага с вадене на документи, намиране на работа и медицинска помощ.

Създаването на условия хората в нужда да стъпят на краката си и да получат адекватна и необходима подкрепа трябва да бъде основна задача за всеки град и администрация, вместо отговорността да се прехвърля към полицията. Не тя, а жилищната политика ще реши проблема с бездомността. Това не само ще покаже, че София е социален град, който се грижи за хората си, но и ще се отрази благоприятно на всички, защото едно общество е толкова силно, колкото е силна най-слабата му група. От Спаси София искаме българското общество да стане по-силно и по-солидарно.