Бързо променящите се времена изискват поглед в бъдещето. Ние от Спаси София смятаме, че трябва да си представим бъдещето и да инвестираме сега в това, което ще ни трябва утре. Даваме си сметка, че новата икономика е различна. Тя е високо технологична, бърза, тя е състезание за човешки капитал и мултидисциплинарни умения. Иновациите не се базират на една единствена брилянта идея от някой гений, а работят в система – имат нужда от инфраструктура, среда, талант и капитал. Нашата цел е София да влезе в топ 10 на европейските градове на бъдещото от сегашното си 19-о място. Нито един град от Югоизточна Европа не е в топ 10 за икономически потенциал, стартъп среда и иновации.

Смятаме да изпълним тази амбициозна цел чрез въвеждането на конкретни мерки като събиране на данни и маркетинг на иновациите, които се развиват в София. Ще работим за по-добра комуникация на постиженията ни, регулярно подаване на данни и статистики към фондовете за рисков капитал, подкрепа в провеждането на изследвания за състоянието на стартъп екосистемата в София към европейската иновационна общност. 

София има добре развит ИТ клъстер, който е изграден от усилията на частния сектор и предлага качествени услуги и продукти на световния пазар. Нашата цел е общината да съдейства за създаване на подобни клъстери в други отрасли с висока добавена стойност – биотехнологии, роботика, кръгова икономика и зелени иновации.

Ще работим общината да стане „първи“ клиент за иновативни компании с продукти и услуги, които са относими към градските нужди и проблеми.

Предвиждаме създаване на общински центрове за развойна дейност и иновации, в които ще осигурим подходяща среда, която да стимулира творчеството, предприемачеството и сътрудничеството между различните участници в екосистемата – наука, бизнес, администрация и общество.