От Спаси София осъзнаваме огромното значение на минералните води и бани в София, затова 

с участието си в управлението на града, в тясно сътрудничество с всички експерти и граждански организации, ще бъдем моста между различните институции и организации,

за да издигнем минералните води като национален приоритет. Като за начало на национално ниво ще подкрепим идеите на Българска асоциация за термално наследство (БАТН) за създаване на централизирана структура за координация на националните институции и гражданските организации в сектора и ще работим за разширяване на административния капацитет и ресурси. Ще разработим програма за развитие и подготовка на нови кадри в сферата като в същото време активно работим за маркетиране на София като термален град и СПА дестинация. 

С цел популяризиране и провокиране на международен интерес към минералните води на София ще създадем предпоставките и 

ще кандидатстваме за включването на София в Асоциацията на европейските исторически термални градове, 

в която към днешна дата членуват около 50 европейски града, известни със своята богата история и лековити минерални извори. Заедно с това ще промотираме създаването на Софийски маршрут за СПА и балнеоложки туризъм чрез създаването на атрактивни туристически пакети.