В София са концентрирани над 80% от творческите индустрии и организации в страната, които по последни данни са на 4-то място по принос към местната икономика. По-голямата част от тях са с потенциал за международно развитие, което ще донесе чуждестранни инвестиции, но Столична община не предлага нито финансово, нито нефинансово подпомагане на популяризирането на културните оператори извън границите на страната.

Ето защо ще отделим специално внимание за изграждане на потенциал и насърчаване на местни културни оператори за участие в международни проекти. 

Ще работим за това основно чрез създаване на столичен информационен център за международно сътрудничество, столичен клъстер на културните индустрии и общински фонд за инвестиции в творческа икономика. Ще засилим взаимодействието с нови европейски инициативи като European Bauhaus и EIT Culture & Creativity. По този начин ще осигурим така необходимите инфраструктура, целенасочена финансова, административна и логистична помощ и популяризация при осъществяването на международни културни проекти. Обогатяването на наличните експертни и финансови инструменти ще помогне на местните културни оператори и творци да преодолеят липсата на мотивация и да изградят оперативен капацитет за участие в подобен вид стратегически проекти.

Ще инициираме по-засилено сътрудничество и координация с други отговорни за развитието на сектора институции като Министерство на културата, Национален фонд „Култура“, Бюро „Творческа Европа“, Министерство на образованието и науката, Министерство на иновациите и растежа. По този начин ще осигурим по-голям интензитет на адаптирани финансови мерки за подпомагане на културни организации, желаещи да реализират международни проекти в сферата на културата, както и подкрепа при износ и интернационализация на културни продукти, участия в професионални форуми и дигитални платформи за разпространение.