Столична община не познава своите младежи, което от своя страна води до неправилно взети решения или неефективни такива. За разлика от други градове в България (като Перник), в София не се е провеждало проучване между младите хора, което да покаже от какво точно се нуждаят те. Една добра младежка стратегия се фокусира върху превръщането на младите от обект на грижа в субект на действие. За нас е важно да познаваме своите граждани и те активно да участват в създаването на политики. В този смисъл ще разглеждаме младите като носител на прогресивното по отношение на опазване, развитие и адаптиране на една общност в тези динамични времена.

За да работим в посока удовлетворяване на реалните нужди на младите хора на София, първо ще организираме голямо проучване сред тях, в което те активно да споделят нуждите си. Ще определим разпределението на младите хора по райони и села, а не само бройката им, както е в момента, което е от съществено значение за начина, по който се адресират различните им нужди и интереси.

Ще разберем какво е отношението им към местната реалност, какви проблеми срещат ежедневно – от малките такива до по-големи, свързани с достъпа до образование, здравеопазване, култура и др.

За нас ще е важно и да разберем какви възможности имат младите в София по отношение спорт и свободно време и съответно от какви инфраструктура и услуги се нуждаят, за да станат по-активни. 

Ние вярваме, че едно общество се изгражда в ранна възраст и активното участие на нашите деца във вземането на решения ще им помогне да развият своето критично мислене, възпитавайки проактивност, отговорност и ангажираност.