Фестивалите, като част от събитийния туризъм, се превръщат в нематериални туристически ресурси, подчертавайки връзката им с конкретната дестинация. Целта им е да популяризират туристическата дестинация чрез създаване на уникален туристически продукт, да създадат нов образ на дестинацията и да изградят положителна репутация. Нерядко те са и генератор на изграждане на нови съоръжения и инфраструктура. Фестивалите привличат обществено внимание и медии, повишават посещаемостта от туристи и гости в града и оказват положителен ефект върху икономиката на района.

Развитието на София като привлекателна туристическа дестинация ще се базира и на нейния културно-исторически потенциал и идентичност, като заедно с Дирекция „Култура“ на Столичната община ще се погрижим за актуализирането и международното популяризиране на културната карта на София, включваща забележителности и обекти на нематериалното културно наследство. 

Ще създадем необходимите условия за развитие на международен фестивален и културен туризъм в столицата. 

Ще осигурим стратегическа подкрепа за развитието на съществуващи значими софийски фестивали (AtoJazz, КвАртал, Lunar и др.) и за създаване на нови емблематични фестивали на местно ниво. Успоредно с това ще създадем готови предложения и пакетни програми за културен туризъм, културни турове, гастрономически турове на София, които да бъдат предлагани като част от програмата на международни конгреси, форуми и други бизнес събития, които традиционно предлагат на чуждестранните си делегати и възможност за опознаване на града.