Като най-големия град в страната, София е логичният център и на най-голямата агломерация. В нейния състав влизат населените места от седемте общини, граничещи със Столичната: Перник, Своге, Божурище, Сливница, Елин Пелин и Костинброд. Населението им е икономически обвързано със София и голяма част от него пътува всеки ден до работните си места в нашия град.

Липсата на адекватна и интегрирана транспортна политика между общините, които образуват голямата агломерация създава сериозни бариери пред мобилността на населението. Например с. Рударци, община Перник, се намира на границата със Столична община и макар почти цялото му население да учи и работи в София, транспортната ѝ схема не предвижда линията, обслужваща Мърчаево, да навлиза в него.

Хората не се съобразяват с административното деление на страната, когато планират живота си. Заради липсата на адекватно и ефективно интегриране на транспортните схеми на околните общини всеки ден в София пристигат хиляди автомобили. Макар че собствениците им не са данъкоплатци в Столичната община, те използват и амортизират инфраструктурата, на която автомобилите им прекарват около 10 часа на ден. Инвестициите в подобряване обвързаността на агломерацията на града чрез интегриране на градския транспорт е гаранция, че за софиянци ще има повече място по улиците.

Имаме готовност да предложим стратегия, която да изведе София като водещ интегратор на региона,

осигуряваща ѝ предимството да определя икономическия, транспортен и социален пейзаж на агломерацията.

Наличната железопътна инфраструктура, както и предвидената от НКЖИ нова такава с изпълнението на ремонта на жп възел София, позволява и разработването на стратегия за реализация в транспортен план за градска железница, свързваща основните населени места в Софийската агломерация. В краткосрочен план функционирането на подобна градска железница може да започне с инфраструктурата, която съществува и сега. Необходимо е само изграждането на няколко спиркови перона и прилежаща инфраструктура за пешеходен достъп, интермодални терминали и буферни паркинги. Така е възможно да се осигури интервал от 15 минути между гара Казичене и Централна жп гара София, което на практика е равностойно на нова линия на метрото.

Създаването на градска железница обаче не трябва да е повод софиянци да не използват влаковете на БДЖ или други пътнически оператори като форма на градски транспорт в обхвата на Софийската агломерация. Затова ще задействаме и довършим бавената с години интеграция на билетите на железопътните превози с билетната система на София. Ще работим за пълно признаване на издаваните от ЦГМ карти за всички линии на градския транспорт във всички пътнически влакове на територията на Столичната община и ще въведем специални билети, позволяващи пътувания в зоната на Софийската агломерация в бързите и експресни влакове.

Интеграцията на билетните системи е въпрос на двустранно споразумение между превозвачите и Столичната община.

Няма причина тя да не е финализирана бързо и в полза на хилядите пътуващи от и до София хора от околните общини. Тя не само ще улесни значително придвижването, но и ще стимулира хиляди работещи в София жители на околните общини да изберат да пътуват до работа с градски транспорт, вместо с личните си автомобили.