София разполага с много възможности за развитие на туризъм, затова е крайно време да насочим усилията си към това да я направим многообразна туристическа дестинация, привличаща широк спектър туристи. В условията, в които интересът към пътувания в Европа расте, а популярните Европейски дестинации като Венеция, Атина, Барселона, Амстердам възприемат все по-рестриктивни политики спрямо туризма, София може да капитализира от това и да се позиционира като „новата“ туристическа дестинация на континента. Уникалните природни дадености като наличието на богати минерални извори и планината Витоша, както и разнообразното културно наследство, са предпоставка за привличането на широк спектър от посетители.

София е градът, в който могат да се осъществяват на практика повечето видове туризъм, което го прави многолик и пъстър, отговарящ на желанията на всеки човек, независимо от възрастта и предпочитанията му.  

Събитийният и конгресният туризъм (MICE туризъм) разглеждаме с приоритет с оглед на ползите, които носи за отделните туристически сектори и икономиката на града като цяло. За мащабите на българския туризъм, столицата ни се отличава с голяма концентрация на места за настаняване и събитийна инфраструктура, а над 50% от гостите на града ни посещават София по работа, като места за настаняване са преобладаващо хотелите, а техни домакини са предимно компании. Активно ще работим в партньорство с хотелите и конгресните центрове, като ще целим наличието на туристически продукти да запълни настоящия вакуум от съпътстваща програма при краткосрочни бизнес посещения, както и разширяване обхвата и популяризирането на столицата като дестинация за събитиен туризъм.

С подобряването на разказа за столицата относно възможностите, които предлага като туристическа дестинация, заедно с авторски туристически продукти, ще удължим престоя на бизнес туриста в дестинацията с цел опознаване и преживяване.

Притежаваме вековно културно-историческо наследство и разнообразни природни дадености. Всичко това са предпоставки за развитие на комплексен туристически продукт, ориентиран и съобразен с международния пазар. С развитието на качествен туристически продукт в столицата ще спомогнем за включването ѝ в различни европейски и международни списъци и класации на ЮНЕСКО, Европейския съвет и др., за което движеща роля има общинската администрация. 

Ще насърчаваме развитието на различни тематични видове туризъм в София – уикенд, шопинг, културен, кулинарен, религиозен, събитиен, еко, СПА и спортен. Двигател на това развитие ще бъде ОП „Туризъм“, като ще търсим механизми за партньорства и сътрудничество с различни страни.