Ако човек попита какво е паметник на културата и защо той трябва да бъде опазван, повечето хора биха казали, че това е стара къща или руина от отминала епоха, която трябва да се съхрани, за да може и следващите поколения да видят, как е протичал животът в миналото. Макар това да е вярно, наследството само по себе си не е само това: освен връзка с миналото, паметниците на културата оформят и средата и ѝ придават автентичност.

Един град е разпознаваем и любим, именно когато може да предложи автентичност.

Това е ключа към успешното градско планиране и към създаването на общност (градска, квартална, съседска), която не просто да ползва града, но да има отношение към него. Промяната на начина на мислене за това какво е наследство и каква е неговата роля в градската среда е основна задача за бъдещата администрация. 

Необходимо е преосмисляне на мястото на културното наследство в градската среда и от бреме да бъде разглеждано като потенциал.

Ще предложим формирането на интердисциплинарен екип от експерти, който да работи по стратегията за опазване на културното наследство на град София, както и развиването на този потенциал.

Екип “Културно наследство” ще има за основна цел да съблюдава прилагането на общинската стратегия за опазване на културното наследство и ще работи в близко сътрудничество със собствениците на сгради-паметници на културата и бизнеса от една страна, гражданите и общината – от друга, за да постигне баланс между нуждите и инвестиционните намерения на трите страни.

За целта, екипът ще е активен в прилагането на Стандартите за красива градска среда, ще консултира и управлява реставрационните работи по исторически фасади, ще предоставя експертна и юридическа помощ при изготвянето на предложения за изменения в режимите на опазване, допълване на списъците с недвижимо наследство и т.н.

В работата си, този екип ще се занимава с управлението, развитието и опазването на културните ценности, както и ще упражнява постоянен мониторинг на състоянието им. Искаме опазването на културното наследство да е обща цел на институциите, гражданите и бизнеса, а не борба за надмощие. Културното наследство, неговото автентично място в градската среда е незаменима ценност, но и ресурс, който градът може да използва за привличане на бизнес, туризъм и за престиж.