София е дом на голям брой читалища, чиято роля на културен и общностен медиатор и организатор на локални събития e ясно осезаема, но за съжаление е недостатъчно развита и подкрепена. Тези центрове за ежедневна културна среща на кварталните общности представляват и уникален инструмент за демократизация на културните процеси и овластяване на софиянци да развиват своята културна среда и идентичност пряко.

Ще работим за подобряване на читалищните структури като подкрепим автентичното лидерство в техните настоятелства и съответно – позволим по-голяма ефективност, самостоятелност и ангажираност в обществено значими процеси.

Ще насърчим активността на читалищата, като изработим подплатен с анализи на ефективността механизъм за специфична подкрепа както за културно-образователната им дейност, така и за администрирането на самите институции.

За да подпомогнем читалищата да постигнат финансова самостоятелност, ще осигуряваме обучителни курсове за ангажираните в управлението им, както и ще си партнираме с тях, за да могат да осигурят адекватни и атрактивни условия за творческия потенциал на местните общности.