Основният ни приоритет е столицата да придобие качествено нов облик. Искаме София да има увереността да изглежда като град с внушителна история и в същото време – модерен и иновативен, където хората имат предимство пред автомобилите. 

За да се постигне това, е необходимо да се създаде среда, в която преобладават пешеходните пространства, а публичните площади възстановят функцията си на обществено средище и отново стават уютни кътове за срещи с приятели и отдих на открито.

Ще насочим усилията си към превръщането на повече улици в пешеходни зони в централната градска част, като ще търсим свързаност между тях.  Едновременно с това ще се погрижим и живущите в района да получат места в общински подземни паркинги, които са част от платените зони за паркиране и ще разширим мрежата на градския транспорт. 

Липсата на достатъчно пешеходни пространства в София е очевидна – в топлите дни бул. Витоша е препълнен с хора, които искат да слязат от колите и да се насладят на чаша кафе, разходка на слънце или да приседнат на някоя удобна пейка и да се радват на живота, кипящ около тях. Необходимо е да се изградят свързани пешеходни маршрути, които преливат в паркови пространства и площади в централната градска част.  

Активно ще прилагаме препоръките от доклада “София – град за хората” на студиото на арх. Ян Геел за преобразяване на града в полза на гражданите и за приоритизиране на активните форми на придвижване.

Като първа стъпка от този процес ще свържем пл. Св. Неделя с Градската градина, като обособим пешеходна зона по ул. Съборна.  Със създаването на безопасна и приветлива среда за всички, което доказано води до икономически ползи, ще стимулираме развитието на малкия бизнес, културата, туризма и гастрономията. При обновяването на пространството, настилките и уличните елементи ще бъдат изпълнени съгласно Наредбата за Градската среда, за да се създаде единен образ на градския център.  Ще преустановим преминаването на автомобили пред Президентството в последния участък на ул. Леге.  Планираме да направим ул. Алабин споделена между трамваи и пешеходци. Така ще свържем пл. Македония с пешеходната зона по бул. Витоша и ул. Граф Игнатиев.

Идентифицирали сме улици, привличащи и задържащи големи потоци пешеходци, подходящи за временно ограничаване на движението в почивните дни. Планираме движението на автомобили по ул. Цар Иван Шишман да се забрани в почивните и празнични дни с изключение на живущите в зоната. Проучванията на трафика, проведени от екипа на Ян Геел установяват, че 70% от него е пешеходен, но едва 30% от габарита ѝ е отделен за хората. Считаме, че това е несправедливо. Затова, извеждайки транзитния поток от автомобили, ще осигурим повече пространство и по-приятна среда за отдих и забавление в центъра на София. Предвиждаме да възстановим практиката за временно ограничаване на колите по бул. Цар Освободител поне два пъти месечно през лятото и по време на големи културни събития и празници.

Освен разширяване на пешеходните пространства, ще работим и за създаването на споделени улици на едно ниво. По тях автомобилното движение не се забранява, но чрез мерки за успокояване на трафика се дава предимство на пешеходците.

Ще реконструираме улиците Ангел Кънчев, Христо Белчев, Аксаков, Екзарх Йосиф и Сердика и ще създадем удобна и приветлива градска среда за всички. С развитието на пешеходните и споделени пространства целим да ги реализираме подобно на предложенията на инициативи като КваАРТал – спокойни зони с активен партер и фокус върху развитието на работилници, заведения, културни центрове и др.