Ние от Спаси София сме твърдо решени да създаваме, откриваме, съживяваме и популяризираме нови символи и места в София, които да привличат със себе си нови посетители, в т.ч. местни и чуждестранни.


Мостът зад НДК, известен от години като „Мостът на влюбените“, е предпочитано място за разходка, разглеждане на изложби или снимка с любим човек на фона на величествената Витоша. Ето защо предлагаме да му придадем нов облик и свързан с прякора му смисъл, така че да се превърне в притегателно място, което задължително трябва да посетиш, независимо дали си от София, страната или чужбина, независимо от своята възраст, независимо по кое време на годината.

Ще инициираме конкурс за проект за инсталация, кореспондираща с тематиката на моста и посланието на града, която да е позиционирана с гледка към Витоша. 

На база конкурса ще разработим план за ремонт и обновяване на моста с цел да има обособено място за романтични моменти, които посетителите и минувачите  да могат да увековечат или просто да изживеят на фона на планината и парка. Така пространствата на моста ще се използват за различни свързани с тематиката събития.