Вярваме, че лятната грижа за най-малките ученици е от съществено значение за всеки работещ родител. Столична община е способна да се погрижи по-добре за децата на София през работните летни месеци. Чрез добре организирана лятна грижа за учениците от начален етап, социализацията им не се прекъсва и те участват в развлекателни дейности с връстниците си.

Ние предлагаме решение на този проблем за всяко училище. 

На първо място ще разработим и приложим Регламент за работата на училищата с ученици от начален етап през летните месеци. 

В момента всяко училище е разработило собствени „практики“, което не считаме за ефективно. Освен това ще предприемем активни действия за осигуряване на педагогически персонал от учители и студенти, които да организират различни дейности на открито и групи по интереси. Така се осигурява стаж по специалността на студентите и в същото време непрекъсваемост на грижата за най-малките ученици.