Много софийски сгради, които сега са изоставени и се разпадат, биха били прекрасна среда за творци, стига да бъдат трансформирани. Вместо руини, те могат да са пространства, които могат да развихрят въображението ни и да ни накарат да преживеем нещо уникално.

София разполага с ограничен брой пространства за създаване, разпространение и потребление на култура, като малкото такива са основно в центъра. В същото време артистите в София разчитат почти изцяло на частния имотен пазар, за да намират ателиета за работата си, места за съхранение на реквизити, репетиции или за снимане. За много хора това поставя финансова бариера пред заниманието с изкуство. Съществува и нужда от достъпни изложбени зали, пространства за колаборация и музеи.

Ще проведем цялостен процес на картографиране и анализ на съществуващите пространства с потенциал да бъдат използвани за културни и творчески цели, както и ще подобрим и условията, достъпа и начина на ползването им.

В работата по трансформацията на подобни изоставени места можем да черпим опит от градове като Атина, Барселона, Дъблин и Вилнюс, които имат успех в създаването на алтернативни културни хъбове от обекти с отпаднала необходимост. 

С дигитален регистър на всички такива пространства ще създадем и система за резервации за ползване, която директно да се отразява в публикувания онлайн културен календар на града. Това ще има положителен ефект за намаляване на административната тежест и ще улесни не само публиката, но и организирането на събития.