Нерегламентираните сметища от битови и строителни отпадъци са сериозен проблем с екологични и социални последици. Дали в някой краен квартал, в околностите на града или в централна градинка, незаконните купчини смет стават все по-честа гледка. Увеличаването на населението и урбанизацията са предпоставки, но несъмнено недостатъчният контрол е основният фактор за образуването им.

Първа стъпка в борбата с този проблем е изготвянето и регулярното актуализиране на подробна карта на всички образувани незаконни сметища с информация за вид и количество на отпадъка. За тази цел, където е възможно, ще приложим всички ползи на съвременните технологии. Ще извършим заснемане с дронове, като по този начин ще спестим време и ресурси.

Ще следим текущо незаконно изхвърлените отпадъци, а виновниците ще бъдат своевременно санкционирани. Ще определим местата, при които съществува висок риск от повторно образуване на нерегламентирани сметища и ще организираме система за видеонаблюдение с цел превантивен и текущ контрол.