В началото на 2021 година нашето предложение за съкращаване на сроковете за премахване на старите изоставени коли беше прието и много от гниещите автомобили вече не заемат място по улиците, паркингите, зелените площи и градинките.

Това решение беше победа не само за София, но и за общините в цяла България. Благодарение на нашето мотивирано предложение до МОСВ, МВР и МТИТС с искане за промени в нормативната уредба, които позволиха по-бързото премахване на изоставените автомобили, сега всеки един град може да се освободи от безстопанствените автомобили в 4 пъти по-кратки срокове. Действащата процедура в момента отнема само 6 вместо досегашните 27 месеца.

Промените гласят, че за излязло от употреба МПС вече се счита всяко, чийто годишен технически преглед е изтекъл преди повече от 3 месеца. А преди да бъде принудително отстранен, автомобилът се стикира и собственикът му разполага със срок от още 3 месеца, в които може да го премахне доброволно или да премине технически преглед.

Поради лоша организация на столичната администрация, стикираните съгласно новата наредба автомобили са около 10 пъти повече от реално премахнатите. 

Ще работим усилено в посока стриктно прилагане на правилата и спазване на 3-месечния срок за премахване, 

така че ефектът от новата наредба да дава своето реално отражение в спестено време в търсене на място за паркиране, както и красиви, освободени места за отдих без автомобили.