За да могат общинските съветници и служителите на администрацията да работят с изцяло дигитализиран документооборот, ще имат нужда от добре изработени и лесни за ползване вътрешни електронни системи. За съжаление, в момента те са в лошо състояние – изработени са на тънки бюджети и с груби спецификации, поради което страдат от липса на основни функционалности, като търсене, качване на документи, изпращане на документи към общината и известяване на други потребители. Интерфейсът е объркващ и неестетичен, документите, генерирани и обработвани от системите, не са стандартизирани – не всички са машинночетими, някои са с имена, които не могат да се четат, и т.н. Системите не се и поддържат и обновяват, което пречи към тях да се добавят нови функционалности и да се подобрява комуникацията с други общински системи.

Ще инвестираме в надграждане или заменяне на вътрешните системи с цел подобряване на ефективността на общинския съвет, общината и всички нейни звена.

Ще подсигурим и тяхна постоянна поддръжка, за да се коригират открити уязвимости и бъгове, да се адаптират към нуждите на потребителите и да се интегрират с бъдещи системи.