Едно от богатствата на София е огромното наличие на водни ресурси – минерални извори, реки, езера и язовири. В градската част се радваме на 5 езера, които са разположени в големите паркове на София и са предпочитано място за разходка и почивка на жителите и гостите на града.  Езерото в Дружба е чудесен пример за градски водоем, който се развива добре през годините. Паркът около него дава възможност за разходка пеш или с велосипед, а самото езеро е подходящо както за риболов, така и за водни спортове като каяк, падъл борд или просто разходка с водно колело. 

Не така стои въпросът с езерата около София. Ограничената достъпност, разрушаващата се или липсваща инфраструктура, липсващите условия за почивка и спорт и липсата на заинтересованост от страна на управляващите до момента не позволява на тези места да се превърнат в „оазиси“ за уикенд почивка и спорт.

Следвайки примера на градския водоем в Дружба, ще работим в посока „съживяване“ на езерата около София и превръщането им в „градски плажове“ и места за водни спортове, отдих, разходка и туризъм.

Заедно с „Басейнова дирекция“ и областния управител на София ще проучим и идентифицираме подходящи места за плуване и водни спортове на язовир Искър, съобразени с нивото на водата, както и възможностите за развитие на условията за туризъм на водоизточниците около София. Пример за такова място е езерото в кв. Ботунец, където все още има следи от инфраструктура, изградена през 80-те години на миналия век. Чрез публично-частни партньорства и бизнеса ще върнем облика и ще осигурим адекватен достъп до езерото, ще създадем предпоставки за активен отдих и провеждане на различни събития за туристите, гостите и жителите на София

Ще инвестираме в модерни и безопасни велоалеи, тръгващи от центъра на София, достигащи до Панчаревското езеро, както и в изграждане на велотрасета до езерата около София, където това е възможно.

След облагородяване на зоните около езерата ще работим да има добър достъп до тях чрез осигуряване на редовни излетни линии през уикенда и след работно време през летните месеци.