Докато все повече общински услуги стават дигитални и централизирането им в единен портал ще ги направи по-удобни и по-популярни за много софиянци, все пак има граждани, които биха предпочели да кореспондират с общината физически. Освен това, част от административните услуги на общината няма как да бъдат дигитализирани все още поради правни или чисто физически причини. Затова трябва да запазим административните центрове. За съжаление в момента те са морално остарели и крайно неефикасни.

За да решим този проблем,

ще създадем офиси „Дигитална районна администрация“, в които ще бъдат инсталирани терминали за самообслужване в допълнение към гишетата.

Терминалите ще предоставят на всеки посетител достъп до услугите, които са налични онлайн в единния портал. Тази конфигурация ще надгражда съществуващи офиси на районната администрация. Чрез този хибриден модел, част от посетителите ще могат да извършат административната си работа по-бързо – напълно самостоятелно или с помощта на служители, които съдействат с оперирането на терминалите при нужда. Гишетата на администрацията ще останат опция, но потокът на граждани към тях ще бъде значително олекотен.

По-заетите граждани, които трудно намират време за посещаване на административните центрове на общината поради дългото чакане по опашки, ще могат да си запазят час през онлайн система или чрез обаждане. Потребители със запазен час ще бъдат обслужвани с предимство. Освен това, олекотеният поток заради системите за самообслужване ще позволи разреждане на графиците на служителите, така че работното време на центъра да обхваща повече часове и дни.

Този дългосрочен проект ще започне с един пилотен офис, който ще изградим след реализирането на единния портал за общински услуги. Ще използваме опита и обратната връзка от този пилотен проект да оптимизираме услугите преди да разширим обхвата и да изградим Дигитални районни администрации в повече райони.